A -- a

Productive
There is no translation of this page. To obtain an automatic translation, click here:
__________________________________________________________________

Ecològica | Productiva | Social

Els boscos són un recurs important en l’economia mundial. Els recursos forestals són renovables i els criteris tècnics actuals permeten l’aprofitament d’aquests recursos de forma compatible amb la conservació dels sistemes naturals.

 

A més de la fusta, els espais forestals ens ofereixen un gran nombre de recursos: plantes medicinals, aromàtiques i ornamentals, bolets, fruites del bosc, pastures, etc. En alguns casos aquests recursos poden arribar a ser tan o més importants que els recursos fusters; sobretot en zones on la producció de fusta és baixa o que tenen algun producte molt més preuat, com per exemple les tòfones o les pinyes.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

SITE MAPCONTACTLEGAL NOTICES

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies and the installation of them