A -- a

SOCIAL
There is no translation of this page. To obtain an automatic translation, click here:
__________________________________________________________________

["Els espais naturals són una part essencial del patrimoni de la humanitat. Han proporcionat l’oportunitat de viure experiències positives a generacions i generacions. Durant els últims decennis l’augment de la renda, del temps d’oci i les millores en els sistemes de comunicació que han facilitat l’accessibilitat, han col•laborat a que l’oferta de serveis recreatius-culturals dels espais naturals hagi adquirit una importància creixent en les societats desenvolupades.

Els aspectes més rellevants de la funció social del parc Collserola els podem resumir en:

•    Valor paisatgístic i espai de descoberta
Collserola és un gran espai de lleure amb un reconegut valor estètic i un marc educatiu essencial per una societat en què la població urbana augmenta dia a dia.

Els espais naturals han estat vehicle d’inspiració i de curiositat en totes les èpoques. No és gratuït afirmar que afecten l’estat anímic i espiritual dels visitants. Són font d’inspiració i desenvolupament artístic, com ho demostren les nombroses manifestacions artístiques relacionades amb la serra.

També ens possibiliten experiències positives de contacte i lligam amb la natura. Són el lloc de descoberta per excel•lència i una oportunitat d’aprenentatge. Els naturalistes amateurs i les associacions d’estudiosos que han sorgit en aquest territori són una bona mostra.
•    Espai de trobada i retrobament
Durant segles les comunitats humanes han creat forts lligams amb la natura que han tingut manifestacions ben diverses, en funció de determinats moments històrics o dels costums locals.

La natura ha estat un lloc d’arrelament de tradicions, llegendes i costums populars:
•    Aplecs i romeries de llarga tradició. Aplecs: de Sant Medir, St. Iscle, La Salut, el Rocio
•    Llegendes com la de St. Medir o la del Gegant del Pi.
•    Fontades, els inicis del segle XX van marcar una època de gran arrelament de les fontades com activitat popular a la serra, per ex. els obrers de les fàbriques cercaven un lloc saludable per compensar l’activitat industrial. S’han trobat unes 250 referències de fonts a la serra.
•    Associacions excursionistes amb llarga tradició de caminades populars.

Al mateix temps, els espais naturals són el lloc perfecte pel recolliment, on poder gaudir de la quietud o la soledat, escoltant els sons de la natura o buscant el silenci. " ANG]

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

SITE MAPCONTACTLEGAL NOTICES

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies and the installation of them