Pàgina web temporalment fora de servei per tasques de manteniment

Per a informació i consultes:
Tel.: 93 280 35 52
ci@parccollserola.net

Butlletí de Parc | Agenda d'activitats | Curs al Parc. Oferta educativa

Tauler d'anuncis | Factures electròniques

o consulteu la pàgina de Collserola al web de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona
https://parcs.diba.cat/web/collserola/inici