A -- a

Agenda 21

El Consorci del Parc de Collserola com a organisme signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de l’Agenda 21 de Barcelona, va aprovar el seu primer Pla d’acció del 2007-2009 el 28 de novembre de 2006. (pdf)
 

El Pla d’Acció 2011-2013 (pdf), aprovat el 20 de desembre de 2010, és el recull de les accions pendents del període anterior més les propostes i reptes per la sostenibilitat que han sorgit en aquests anys de treball.
 

Els Plans d’Acció neixen de la reflexió col•lectiva dels membres de l’organització i són una aposta per l’acció ambiental participativa, estructurada i constant. Al Consorci s’ha constituït un grup de treball permanent amb representants dels diferents Serveis Tècnics amb la finalitat de gestionar i fer el seguiment dels diversos projectes específics:

 

- Ecoauditoria de residus


- Sistema de gestió ambiental EMAS


- Gasos d’Efecte Hivernacle i petjada de carboni


- Comunicació i informació ambiental
 

 


 

Agenda 21 de Barcelona


 

L’Agenda 21 és un programa de Nacions Unides (ONU) que té com a finalitat promoure el desenvolupament sostenible. La ciutat de Barcelona va posar en marxa la seva Agenda 21 local coincidint amb l’inici d’aquest segle. Centenars d’organitzacions, entre elles el Consorci del Parc de Collserola, van participar en l’elaboració d’un document consensuat a nivell de ciutat: el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. El Compromís estableix 10 grans objectius, cadascun d’ells amb 10 línies d’acció, que constitueixen el document marc de referència per a les organitzacions participants.
 

 

Després es va iniciar la fase Acció 21, un període de deu anys (2002-2012) on la prioritat és impulsar i concretar accions per poder assolir els objectius fixats. Cada organització ha d’elaborar el seu Pla d’Acció, és a dir, la pauta de treball per planificar i executar les mesures concretes amb les que materialitzar el seu compromís. Actualment, més de 430 entitats, empreses i institucions s’hi han adherit i estan treballant d’acord amb els principis de l’Agenda 21 de Barcelona.
 

 

 


 

Ecoauditoria de residus
 

 

Durant l’estiu del 2009 es va elaborar una rigorosa diagnosi sobre la tipologia dels residus generats als equipaments del Parc: seu del Consorci, Centre d’Informació, can Coll, can Balasc i Viver de can Borni. Posteriorment, el 2010 es va realitzar una Ecoauditoria amb l'objectiu d’establir una dinàmica permanent de reducció de residus i de consum responsable. L’Ecoauditoria es va fer amb l’assessorament de la Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (FPRC).
El primer pas fou la quantificació dels residus generats en l’activitat quotidiana dels equipaments, podeu consultar els resultats del mostreig aquí(pdf). A partir d’aquests, es continua treballant en la implantació dels criteris de Compra Verda, la minimització del consum de béns i materials, i la millora en la recollida i compostatge dels residus que es generen.
 

 


 

Sistema de gestió ambiental EMAS
 

 

L’any 2009, es va portar a terme la primera fase del procés d’implantació i verificació del sistema de gestió del medi natural Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). L’EMAS és una eina de gestió per a empreses i altres organitzacions, d'aplicació voluntària, que permet avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental.
L’informe resum de l’avaluació ambiental (pdf) que es va fer, va concloure que el Consorci disposa d’un sistema de gestió ambiental que no està documentat mitjançant manuals de gestió i procediments però que a nivell d’implantació manté uns estàndars molt pròxims als requisits pels reglaments europeus que defineixen l’EMAS. Així doncs, està en condicions de tirar endavant la certificació quan així ho decideixi.
 

 


 

Gasos d’Efecte Hivernacle i petjada de carboni
 

 

Hem iniciat la quantificació i seguiment de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) i de la petjada de carboni de la nostra activitat, seguint les indicacions de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. En podeu consultar els resultats aquí(pdf).

El canvi climàtic és un dels principals problemes ambientals i socials del planeta, actualment, degut a l’augment de la concentració en l’atmosfera dels GEH produït per les activitats humanes.

Quan parlem de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) ens referim a CO2 equivalent (CO2 eq), que inclou els sis gasos amb efecte hivernacle que recull el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de nitrogen (N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC), i hexafluorur de sofre (SF6).

En general, ‘petjada de carboni’ és un terme que vol descriure l’impacte total que una organització té sobre el clima arran de l’emissió de GEH a l’atmosfera.

 

 


 

Comunicació i informació ambiental


Una de les prioritats en tots els projectes de sostenibilitat que es duen a terme, així com en el procés de l’Agenda21, és la comunicació constant tan en la recollida de propostes com en la informació de les actuacions que es van desenvolupant. Aquest esforç de comunicació també respon a la voluntat de sensibilitzar i incrementar la consciència ambiental a nivell intern (tot el personal del Consorci) i extern (visitants, col•laboradors, entitats i altres administracions).
Podeu consultar els diferents fulls informatius a continuació:
 

Any 2011 (pdf’s)

Butlletí 17

Butlletí 16

Butlletí 15

Butlletí 14

 

Any 2010 (pdf’s)

Butlletí 13

Butlletí 12

Butlletí 11

 

Any 2009 (pdf’s)

Butlletí  10

Butlletí  9

Butlletí  8

Butlletí  7

Butlletí  6

Butlletí  5

Butlletí  4

 

Any 2008 (pdf’s)

Butlletí 3

Butlletí 2

Butlletí 1 

 

Informació sobre l’Agenda 21 de Barcelona_www.bcn.cat/agenda21

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.