A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/convocatoriaseleccio_capsalCAT.htm

Convocatòries de Selecció

 OFERTA PÚBLICA

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2017
(personal funcionari)

Torn: lliure
Arquitecte

Escala Administració especial
Subescala tècnica

Classe tècnica superior
Grup i subgrup professional: A1

 

 

Anunci publicació BOPB

 

Anunci publicació BOE

 

Anunci publicació DOGC

Fitxa descriptiva lloc de treball

Des de l'11 al 30 de novembre de 2017

Instància

 

        

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2016
(personal laboral)

Torn: Promoció interna

Operàri/àries de camp i prevenció d'incendis

Grup i subgrup professional C2

Anunci convocatòria DOGC

 

Anunci publicació BOPB

 

 

Des del dia 11 fins al 30 d'agost de 2017

Anunci persones admeses i excloses

 Anunci convocatòria 

1a prova fase oposició

16/10/2017

 

Anunci resultat final

16/10/2017

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2016
(personal funcionari)

Torn: Promoció interna

02/16
TAG
Gestió

Grup i subgrup professional A2

Anunci convocatòria DOGC

 

Anunci publicació BOPB

 

 

Del 9 al 28 de novembre de 2017

       
Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2016
(personal funcionari)

Torn: Promoció interna

03/16
Administratiu
 

Grup i subgrup professional C1

Anunci convocatòria DOGC

 

Anunci publicació BOPB

 

 

Del 9 al 28 de novembre de 2017

       
Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2016
(personal funcionari)

Torn: Promoció interna

04/16
Auxiliar d`´us públic, divulgació i educació ambiental

Grup i subgrup professional C1

Anunci convocatòria DOGC

 

Anunci publicació BOPB

 

 

Del 9 al 28 de novembre de 2017

       
Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Personal funcionari

Torn: Promoció interna horitzontal

05/16
Oficial

Grup i subgrup professional C2

Anunci convocatòria DOGC

 

Anunci publicació BOPB

 

 

De l'1 al 20 de desembre de 2017

       
Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Personal funcionari

Torn: Promoció interna horitzontal

06/16
Auxiliar administratiu
 

Grup i subgrup professional C2

Anunci convocatòria DOGC

 

Anunci publicació BOPB

 

 

De l'1 al 20 de desembre de 2017

       

 

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Personal funcionari

Torn: Promoció interna horitzontal

07/16
Oficial

Grup i subgrup professional C2

Anunci convocatòria DOGC

 

Anunci publicació BOPB

 

 

De l'1 al 20 de desembre de 2017

   

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2016

Torn: Lliure

Tècnic auxiliar d'obres

Grup i subgrup professional C1

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci convocatòria DOGC

Anunci convocatòria BOE

 

Anunci publicació BOPB

 

 

Finalitzat el dia 12 de juliol de 2017

Anunci admesos i exclosos

 

Anunci admesos i exclosos definitiu

 

Anunci convocatòria 

Català

12/09/2017

1a prova fase oposició

19/09/2017

Anunci català i primera fase oposició

26/09/2017

 

Anunci resultats finals procès selectiu

Anunci nomenament BOPB

Anunci nomenament DOGC


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2011

Biòleg

Grup i subgrup professional A1

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci convocatòria DOGC

Anunci convocatòria BOE

 

Anunci publicació BOPB

Finalitzat el 21 de setembre de 2015

 

 

Tribunal qualificador

Relació provisional

19/10/2015

 

Relació definitiva
 

Català

03/11/2015

1a prova fase oposició

14/12/2015

2a prova fase oposició

10/02/2016

Català

03/11/2015
 

1a prova fase oposició

19/01/2016
 

2a prova fase oposició

19/02/2016

Fase concurs i resultats finals
 

 

 

Anunci resultat final


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2011

Arquitecte tècnic

Grup i subgrup professional A2

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci convocatòria DOGC

Finalitzat el 04/05/2015

 

Data publicació: 

Relació provisional
11/06/2015

Relació definitiva
10/07/2015

Català:
30/06/2015

1ª prova fase oposició:
16/09/2015

2ª prova fase oposició:
09/10/2015

 

Català:
09/07/2015

1ª prova fase oposició:
18/09/2015

2ª prova fase oposició:
26/10/2015

Fase concurs i resultats finals:
26/10/2015

 

 

 


 

INTERINATGES I BORSES DE TREBALL


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Personal administratiu

Grup i subgrup C1

Anunci convocatòria

 

 

 

 

Finalitzat el 2 d'agost de 2017

Anunci

Anunci persones admeses i excloses provisional

 

Anunci admesos i exclosos definitiu

Anunci convocatòria 

Català

27/09/2017

1a prova fase oposició

02/10/2017

  2a prova fase oposició

17/10/2017

  Fase concurs: termini presentació mèrits

 Fins al 17/10/2017

Anunci català i subprova teòrica

05/10/2017

 

Subprova teòrica i solucionari

Anunci resultat final

18/10/2017

 

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Personal tècnic mitjà d'ús públic, divulgació i educació ambiental

Grup i subgrup A2

Anunci convocatòria

 

 

 

Finalitzat el 2 d'agost de 2017

Anunci

Anunci persones admeses i excloses provisional

 

Anunci admesos i exclosos definitiu

Anunci convocatòria 

Català

27/09/2017

1a prova fase oposició (prova escrita)

04/10/2017

 

 2a prova fase oposició (prova oral)

31/10/2017

  Fase concurs: termini presentació mèrits

 Fins al 31/10/2017

Anunci resultats català, prova escrita i convocatòria horaris prova oral

25/10/2017

 

Anunci resultats prova oral

31/10/2017

Anunci resultats fase concurs

09/11/2017

Anunci resultats finals

09/11/2017

 

(1) Relació de persones admeses i excloses

Per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades de les persones aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminació informativa, resultant de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els edictes relatius a les convocatòries del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola només s'exposaran al públic en el tauler d'edictes del Consorci, carretera de l’Església 92 – 08017-Barcelona. En aquest sentit, us fem notar que en aquesta seu electrònica la consulta està restringida a les persones participants.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.