A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/convocatoriaseleccio_capsalCAT.htm

Convocatòries de Selecció

 OFERTA PÚBLICA

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2017
(personal funcionari)

Torn: lliure
Arquitecte

Escala Administració especial
Subescala tècnica

Classe tècnica superior
Grup i subgrup professional: A1

 

 

Anunci publicació BOPB

 

Anunci publicació BOE

 

Anunci publicació DOGC

Fitxa descriptiva lloc de treball

Des de l'11 al 30 de novembre de 2017

Instància

 

Llistat provisional de persones admeses i excloses

 

Llistat definitiu admesos i exclosos, composició tribunal i data prova català

Anunci convocatòria i tribunal

 

 

Anunci resultat proves i propera convocatòria

Anunci resultat final

22/3/2018

Anunci finalització  període de revisions

10/04/2018 

Anunci valoració al·legacions

09/05/2018

 

 


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2016
(personal laboral)

Torn: Promoció interna

Operàri/àries de camp i prevenció d'incendis

Grup i subgrup professional C2

Anunci convocatòria DOGC

 

Anunci publicació BOPB

 

 

Des del dia 11 fins al 30 d'agost de 2017

Anunci persones admeses i excloses

 Anunci convocatòria 

1a prova fase oposició

16/10/2017

 

Anunci resultat final

16/10/2017

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2016
(personal funcionari)

Torn: Promoció interna

02/16
TAG
Gestió

Grup i subgrup professional A2

Anunci convocatòria DOGC

 

Anunci publicació BOPB

 

 

Del 9 al 28 de novembre de 2017

Llistat provisional de persones admeses i excloses  

Anunci convocatòria i tribunal

1a prova fase oposició. Subprova teòrica

16/04/2018

Anunci resultat proves i propera convocatòria

24/04/2018

Anunci puntuacions finals

4/05/2018

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2016
(personal funcionari)

Torn: Promoció interna

03/16
Administratiu
 

Grup i subgrup professional C1

Anunci convocatòria DOGC

 

Anunci publicació BOPB

 

 

Del 9 al 28 de novembre de 2017

Llistat provisional de persones admeses i excloses

 

Anunci convocatòria i tribunal

1a prova fase oposició. Subprova teòrica

15/03/2018

 

Anunci resultat final

23/03/2018

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2016
(personal funcionari)

Torn: Promoció interna

04/16
Auxiliar d`´us públic, divulgació i educació ambiental

Grup i subgrup professional C1

Anunci convocatòria DOGC

 

Anunci publicació BOPB

 

 

Del 9 al 28 de novembre de 2017

Llistat provisional de persones admeses i excloses  

Anunci convocatòria i tribunal

1a prova fase oposició. Subprova teòrica

13/04/2018

 

Anunci resultat final

13/04/2018

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Personal funcionari

Torn: Promoció interna horitzontal

05/16
Oficial

Grup i subgrup professional C2

Anunci convocatòria DOGC

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci publicació BOPB

 

 

De l'1 al 20 de desembre de 2017

Llistat provisional de persones admeses i excloses

 Anunci convocatòria i tribunal

1a prova fase oposició. Subprova teòrica

21/02/2018

2a prova fase oposició. Subprova pràctica

02/03/2018

Termini aportació mèrits fase de concurs

Fins al 28/02/2018

 

Anunci català i subprova teòrica

21/02/2018

Anunci resultat final

02/03/2018

 

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Personal funcionari

Torn: Promoció interna horitzontal

06/16
Auxiliar administratiu
 

Grup i subgrup professional C2

Anunci convocatòria DOGC

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci publicació BOPB

 

 

De l'1 al 20 de desembre de 2017

Llistat provisional de persones admeses i excloses

 Anunci convocatòria i tribunal

1a prova fase oposició. Subprova teòrica

21/02/2018

2a prova fase oposició. Subprova pràctica

06/03/2018

Termini aportació mèrits fase de concurs

Fins al 02/03/2018

Anunci català i subprova teòrica

21/02/2018

Anunci resultat final

06/03/2018

 

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Personal funcionari

Torn: Promoció interna horitzontal

07/16
Oficial

Grup i subgrup professional C2

Anunci convocatòria DOGC

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci publicació BOPB

 

 

De l'1 al 20 de desembre de 2017

Llistat provisional de persones admeses i excloses

 Anunci convocatòria i tribunal

1a prova fase oposició. Subprova teòrica

21/02/2018

2a prova fase oposició. Subprova pràctica

09/03/2018

Termini aportació mèrits fase de concurs

Fins al 06/03/2018

Anunci català i subprova teòrica

21/02/2018

Anunci resultat final

09/03/2018


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2016

Torn: Lliure

Tècnic auxiliar d'obres

Grup i subgrup professional C1

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci convocatòria DOGC

Anunci convocatòria BOE

 

Anunci publicació BOPB

 

 

Finalitzat el dia 12 de juliol de 2017

Anunci admesos i exclosos

 

Anunci admesos i exclosos definitiu

 

Anunci convocatòria 

Català

12/09/2017

1a prova fase oposició

19/09/2017

Anunci català i primera fase oposició

26/09/2017

 

Anunci resultats finals procès selectiu

Anunci nomenament BOPB

Anunci nomenament DOGC


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2011

Biòleg

Grup i subgrup professional A1

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci convocatòria DOGC

Anunci convocatòria BOE

 

Anunci publicació BOPB

Finalitzat el 21 de setembre de 2015

 

 

Tribunal qualificador

Relació provisional

19/10/2015

 

Relació definitiva
 

Català

03/11/2015

1a prova fase oposició

14/12/2015

2a prova fase oposició

10/02/2016

Català

03/11/2015
 

1a prova fase oposició

19/01/2016
 

2a prova fase oposició

19/02/2016

Fase concurs i resultats finals
 

 

 

Anunci resultat final


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

OPO 2011

Arquitecte tècnic

Grup i subgrup professional A2

Fitxa descriptiva del lloc de treball

Anunci convocatòria DOGC

Finalitzat el 04/05/2015

 

Data publicació: 

Relació provisional
11/06/2015

Relació definitiva
10/07/2015

Català:
30/06/2015

1ª prova fase oposició:
16/09/2015

2ª prova fase oposició:
09/10/2015

 

Català:
09/07/2015

1ª prova fase oposició:
18/09/2015

2ª prova fase oposició:
26/10/2015

Fase concurs i resultats finals:
26/10/2015

 

 

 


 

INTERINATGES I BORSES DE TREBALL


Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Personal administratiu

Grup i subgrup C1

Anunci convocatòria

 

 

 

 

Finalitzat el 2 d'agost de 2017

Anunci

Anunci persones admeses i excloses provisional

 

Anunci admesos i exclosos definitiu

Anunci convocatòria 

Català

27/09/2017

1a prova fase oposició

02/10/2017

  2a prova fase oposició

17/10/2017

  Fase concurs: termini presentació mèrits

 Fins al 17/10/2017

Anunci català i subprova teòrica

05/10/2017

 

Subprova teòrica i solucionari

Anunci resultat final

18/10/2017

 

Convocatòria Bases específiques Termini presentació instància Model instància Persones admeses /excloses (1) Convocatòria de proves Resultat proves Resolució convocatòria

Personal tècnic mitjà d'ús públic, divulgació i educació ambiental

Grup i subgrup A2

Anunci convocatòria

 

 

 

Finalitzat el 2 d'agost de 2017

Anunci

Anunci persones admeses i excloses provisional

 

Anunci admesos i exclosos definitiu

Anunci convocatòria 

Català

27/09/2017

1a prova fase oposició (prova escrita)

04/10/2017

 

 2a prova fase oposició (prova oral)

31/10/2017

  Fase concurs: termini presentació mèrits

 Fins al 31/10/2017

Anunci resultats català, prova escrita i convocatòria horaris prova oral

25/10/2017

 

Anunci resultats prova oral

31/10/2017

Anunci resultats fase concurs

09/11/2017

Anunci resultats finals

09/11/2017

 

(1) Relació de persones admeses i excloses

Per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades de les persones aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminació informativa, resultant de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els edictes relatius a les convocatòries del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola només s'exposaran al públic en el tauler d'edictes del Consorci, carretera de l’Església 92 – 08017-Barcelona. En aquest sentit, us fem notar que en aquesta seu electrònica la consulta està restringida a les persones participants.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.