A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/dpi/dpiCAT.htm

Dispositiu de prevenció d'incendis
Àmbit | Metodologia  | Memòries tècniques | Dades actualitzades | Meteorologia actual  

Mapa del Perill d'incendi a Catalunya

Nivell d'Alerta Alfa

 

Memòria del Dispositiu de prevenció d'incendis forestals de l'AMB. 2016

Memòries anteriors

Àmbit
L'àmbit del Dispositiu de Prevenció d'Incendis Forestals, que es gestiona des del Parc, compren oficialment els 32 municipis que formen part de l'entitat de medi ambient de l'Àrea metropolitana de Barcelona.
Superfície total 58.662 Ha (100 %)
Superfície forestal 22.530 Ha (38,41 %)
Superfície forestal arbrada 11.158 Ha (19,02 %)

Metodologia

Els focs no són només un problema de l'estiu, cal treballar durant l'hivern per poder evitar-los disminuint al màxim les causes que els provoquen. Per això el programa de prevenció d'incendis es divideix en dos apartats: la prevenció passiva i la prevenció activa, cadascun dels quals té uns objectius i unes tasques específiques


Prevenció passiva

Reduïr la vulnerabilitat del territori als incendis i disminuir les probabilitats d'inici

Planificació
Incentivar, redactar i actualitzar els plans de prevenció d'incendis (PPIF)

Actuacions sobre els factors que provoquen el foc
Campanyes d'informació i divulgació
Vigilància del compliment de la legislació vigent

Actuacions sobre les característiques del terreny
Millora i manteniment del l'accesibilitat dels camins
Reducció de la combustibilitat

Tractaments silvícoles

Franges de baixa combustibilitat

Punts d'aigua
Control d'usos perillosos

Línies elèctriques

Àrees de lleure

Abocadors

Prevenció activa

Sistema d'alerta meteorològica
Vigilància fixa
Vigilància mòbil i intervenció immediata
Coordinació

 


Dades actuals

 
 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.