A -- a

Ecològica

Ecològica | Productiva | Social

Els boscos propers a les ciutats alliberen oxigen (O2) i fixen el diòxid de carboni (CO2), filtren les partícules de pols i amorteixen el soroll. A més, els corrents d’aire més frescs de l’interior del bosc ajuden a dissipar la calor i la contaminació produïda per les indústries, les calefaccions i els automòbils.

 

Les principals funcions ecològiques dels espais forestals són:

 

Regulació del cicle hidrològic

 

Les plantes retenen l’aigua de la pluja i l’alliberen a poc a poc, i així frenen el risc d’inundacions. Per tant, els boscos són uns reguladors dels recursos hídrics, i per extensió, del clima.

 

Els boscos emmagatzemen i purifiquen l’aigua. Quan l’aigua transpirada pel bosc entra en contacte amb una massa d’aire fred, es condensa i forma boires i núvols. Aquestes boires poden deixar precipitacions importants. Està comprovat que plou més a les zones boscoses que a les desforestades.

 

La vegetació absorbeix els nutrients continguts en els residus orgànics de l’aigua, que no són tòxics per a les plantes, i d’aquesta manera la vegetació ajuda a reduir la contaminació i a millorar la qualitat de les aigües.

 

Als ecosistemes forestals mediterranis fins el 90% de l’aigua de pluja pot retornar a l’atmosfera per evapotranspiració, es a dir, la suma de l’evaporació de l’aigua que ha mullat superficialment la vegetació i el terra, i de l’aigua que, un cop al sòl, és absorbida i transpirada per les plantes.

 

Un arbre evapora 5,7 litres d’aigua/hora 

 

 

Reducció de l’erosió

 

El sòl és el patrimoni més preuat de la Terra. Sense sòl no és possible el creixement de la vegetació.

 

Les formacions arbustives tenen un paper ecològic essencial per la seva funció de retenció de l’aigua de pluja i de protecció del sòl. Les arrels de les plantes protegeixen el sòl de l’acció erosiva de l’aigua i prevenen els esllavissaments de terres. Així, eviten o redueixen els efectes negatius de les riuades.

 

Un sòl sense vegetació corre el risc de degradar-se per la força de l’aigua, sobretot en les regions mediterrànies, on les pluges poden ser torrencials i endur-se grans quantitats de terra.

 

La coberta vegetal també és una pantalla contra l’erosió del vent i les caigudes de les roques i protegeix les valls de les allaus de fang i de neu.

 

 

Qualitat de l’aire

 

Els boscos són uns regeneradors importants de l’oxigen que respirem, alhora retenen el diòxid de carboni atmosfèric.

 

Les plantes s’alimenten de l’aire (CO2), del terra (sals minerals) i de l’aigua (H2O), tot gràcies a l’energia de la llum. El CO2 i l’H2O que absorbeixen es transformen i el resultat de la reacció química és, per una banda, compostos orgànics (CH2O) i per una altra, oxigen (O2) que retorna a l’atmosfera.

 

La vegetació emmagatzema el CO2, sobretot les formacions vegetals en creixement, i contribueixen en minimitzar  el canvi climàtic al actuar com a “abocadors” de CO2.

 

Els boscos també filtren les partícules en suspensió i retenen la pols. Això és important a les àrees urbanes voltades de boscos o parcs, on la quantitat de pols és molt gran. El resultat és un aire net i pur.

 

 

A escala planetària, els ecosistemes terrestres absorbeixen 1/3 part del CO2 actual.

 

Un bosc absorbeix de 3 a 15 tones de CO2/ha i allibera unes 5 tones d’O2 anuals, la quantitat necessària perquè respirin 10 persones durant un any.

 

Un arbre filtra fins a 7.000Kg de pols i tòxics. Collserola té 6.800 ha de bosc.

 

 

Presència d’espècies vegetals i animals

 

Els espais naturals són la font de diversitat biològica i de manteniment d’algunes varietats de plantes i animals d’ús humà tradicional. Aquests espais també són un refugi per a animals pol·linitzadors de cultius, per als controladors de plagues agrícoles així com per als disseminadors de llavors.

 

La diversitat biològica no és limita únicament a les espècies catalogades. Aquesta s’estén així mateix entre les diferents poblacions d’una mateixa espècie que hi viuen a la serra i, finalment, entre els diferents individus d’una mateixa població animal o vegetal. Aquestes tres fonts de variació són fonamentals perquè les espècies puguin sobreviure i evolucionar positivament davant els possibles canvis.

 

Les espècies biològiques de Collserola no constitueix solament un potencial científic i cultural. La preservació de la seva diversitat és una condició necessària per garantir el futur dels sistemes naturals de la serra.

 

 

En 1Ha de bosc hi ha gairebé 1 tona d’animals del sòl –sobretot cucs de terra–.

 

 

Pantalla de soroll

 

Els boscos funcionen com a pantalles acústiques que esmorteeixen els sorolls. Poden arribar a tenir un efecte de reducció fins a 20 o 30 decibels.

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.