A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2010/101-MN

PRIMERA FASE DEL "PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU PER OVELLES. FINCA DE CA N'OLLER (tm de Montcada i Reixac)

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc de Collserola
Servei d'Administració i Contractació
Expedient 2010/101-MN

 

Objecte del contracte

Primera fase del "Projecte per la construcció d'una nau per ovelles. Finca de ca n'Oller (tm de Montcada i Reixac)"

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Finca de ca n'Oller (tm de Montcada i Reixac)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert
Tipus de contracte: Obres

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import net: 182.253,24 euros exclòs l'IVA (IVA 18%). Import total estimat: 328.781,96 euros, exclòs l'IVA (vegeu clàusula 6.3 del plec de clàusules administratives particulars).

 

Garantia provisional

No se'n demana

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc de Collserola (Ctra. De l'Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs i del projecte romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Fins les 11 hores del divendres 14 de gener de 2011.
Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars
Lloc de presentació:
Servei de Contractació (despatx 222) de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (c/62, núm. 16-18) Tel: 93 506 94 95 i 93 506 93 32. Fax: 93 223 51 31.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
c/62, núm. 16-18, 7a planta
08040 Barcelona

 

Data i hora d'obertura (acte públic):

Sobre núm. 2: Divendres, 21 de gener de 2011 (12h).

Sobre núm. 3: Dijous, 10 de febrer de 2011 (12h).

Lloc: Sala de Plens de l a Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  (C/62, núm. 16-18, Zona Franca 08040 Barcelona).

 

Publicació als diaris oficials

Anunci: BOPB amb data 9/12/2010

 

Despeses d’anuncis

L'import d'aquest anunci serà a càrrec de l'adjudicatari

 

Adjudicació

Adjudicatari: Moix, Serveis i Obres, SL

Data d’adjudicació: 24/3/2011

Import: 141.483,19€, exclòs l’IVA

Anunci

 

 

Documentació associada

Projecte

Plecs de clàusules administratives

 

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Edicte

Quadre puntuació final de les ofertes

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.