A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2010/117- MN

MANTENIMENT DE FRANGES URBANES

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc de Collserola
Servei d’Administració i Contractació
Expedient 2010/117-MN

 

Objecte del contracte

El manteniment de franges urbanes

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Barcelona i Molins de Rei (vegeu plec de clàusules tècniques particulars)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

91.103,81 euros, IVA exclòs

 

Garantia provisional

3% del pressupost de licitació

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: 11hores del dia 10/05/2010

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

Lloc de presentació: Servei de Contractació (despatx 222) de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (c/62, núm. 16-18) Tel: 93 506 94 95 i 93 506 93 32. Fax: 93 223 51 31

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
c/62, núm. 16-18, 7a planta
08040 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

17/5/2010 (12 hores)

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

2/6/2010 (13 hores)

 

Publicació als diaris oficials

BOPB núm. 98 pàgines 157 i 158, data de publicació 24/04/2010
Anunci

 

Altres informacions

Les empreses licitadores hauran d’efectuar una visita tècnica, per la qual cosa s’hauran de posar en contacte amb el Servei de Medi Natural del Consorci del Parc de Collserola, en horari de 8 a 15 hores al telèfon 93 280 06 72 (ext. 212).

 

Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari

 

Adjudicació provisional

Adjudicatari: Arico Forest, SL

Data d'adjudicació: 17/6/2010

Import: 66.232,47€, exclòs l'IVA

Anunci: BOPB de data 5/7/2010

 

Adjudicació definitiva

Adjudicatari: Arico Forest, SL

Data d'adjudicació: 23/7/2010

Import: 66.232,47€, exclòs l'IVA

Anunci: BOPB de data 11/8/2010

 

Documentació associada

Plecs de clàusules tècniques

Plecs de clàusules administratives

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.