A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2010/142-AG

CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-RESTAURANT I DEL QUIOSC-BAR DE L'ÀREA DE LLEURE DE CAN COLL, AL TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

 

Estat de la licitació

Obert

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc de Collserola
Servei d’Administració i Contractació
Expedient 2010/142-AG

 

Objecte del contracte

Concessió de l’explotació del bar-restaurant i del quiosc-bar de l’àrea de lleure de Can Coll, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Cerdanyola del Vallès (vegeu plec de clàusules economicoadministratives)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Tipus de contracte: Concessió administrativa demanial

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules economicoadministratives

 

Pressupost de la licitació

El cànon anual mínim per a la utilització  i explotació  que servirà de base a la licitació és de divuit mil vuit-cents euros (18.800 €), IVA exclòs.

 

Garantia provisional

2.702,15 €, el 2% del valor estimat del bé objecte de la concessió.

 

Garantia definitiva

4.053,23 €, quantia del 3% del valor del domini públic ocupat.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). El Plec de clàusules economicoadministratives és consultable en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives. No es requereix classificació

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: 11 hores del dia 6/10/2010

 

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives

 Lloc de presentació:

  1. Seu de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (carrer 62, número 16-18, 2a planta (despatx 222 de l’edifici A), 08040 Barcelona. Telèfon 93 506 94 95 i 93 506 96 89. Fax 93 223 51 31), Servei de Contractació (Despatx 222)
  1. També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules econòmicoadministratives

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
c/62, núm. 16-18, 7a planta
08040 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

A les 12 hores del dia 14/10/2010. No es va dur a terme en no haver-se presentat cap proposició en el període de licitació

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

No es va dur a terme en no haver-se presentat cap proposició en el període de licitació

 

Publicació als diaris oficials

BOPB.  Registre núm.: 022010026757. Data de publicació: 20/09/2010
Anunci

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari.

 

Adjudicació

Data: 9 de novembre de 2010.

Contractista: Declarat desert

 

BOPB. Registre núm. 022011001551. Data de publicació: 27/01/2011
 

Anunci

 

Documentació associada

Plecs de clàusules economicoadministratives

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.