A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2011/095-PO

OBRES D'EXECUCIÓ DEL "PROJECTE DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE LA MASIA DE CAN BARÓ (tm de Sant Just Desvern)"

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc de Collserola
Servei d’Administració i Contractació
Expedient 2011/095-PO

 

Objecte del contracte

Obres d’execució del “Projecte de rehabilitació integral de la masia de Can Baró (tm de Sant Just Desvern)”.

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Masia de Can Baró – terme municipal de Sant Just Desvern.

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert
Tipus de contracte: Obres

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import net: 362.379,01 euros, exclòs l’IVA (IVA 8%).

 

Garantia provisional

10.871, 37 euros

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs i del projecte romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars.
Classificació exigida: Grup C – Subgrup 2 – Categoria C

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Fins les 11 hores del 29 de març de 2011.

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Servei de Contractació (despatx 222) de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (c/62, núm. 16-18) Tel: 93 506 94 95 i 93 506 93 32. Fax: 93 223 51 31

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

Obertura de les ofertes:

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
c/62, núm. 16-18, 7a planta
08040 Barcelona

 

Data i hora d’obertura (acte públic):

Sobre núm. 2: 5 d’abril de 2011 (12h).

Sobre núm. 3: 4 de maig de 2011 (11 h).

Lloc: Sala de Plens de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona  (C/62, núm. 16-18, Zona Franca 08040 Barcelona).

 

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de dimecres 2 de març de 2011.

Anunci 022011005151

 

Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Nota informativa
Projecte (comprimit en arxiu *.rar, de 21 mb)
Plecs de clàusules administratives
Informe d'inspecció tècnica

 

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Puntuació final de les ofertes

 

Adjudicació

Adjudicatari: Unió Temporal d'Empreses Movir 30, SL i Obras y Pavimentos Especiales, SA (UTE Movir 30 -OPSA Masia Can Baró)

Data d’adjudicació: 14.06.2011

Import: 265.797,67 €, exclòs l’IVA

Anunci

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.