A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2011/134-AC

SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA

 

Estat de la licitació

Desert 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2011/134-AC

 

Objecte del contracte

Servei de neteja dels edificis gestionats pel Consorci del Parc de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

  • Edifici seu del Centre d’Informació-Serveis Tècnics: ctra. de l’Església, 92 (Barcelona).

 

  • Viver de Can Borni: ctra. del Tibidabo BV-1418, km. 3 (Barcelona).

 

  • Edificis del Centre d’Educació Ambiental Can Coll:ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2 (Cerdanyola del Vallès).

  • Estació Biològica del Parc de Collserola : Camí de Can Balasc s/n (Barcelona).

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import net: 72.033,90 euros, exclòs l’IVA (IVA 18%). 

Import estimat incloent l’any de pròrroga: 144.067,80 euros, exclòs l’IVA (IVA 18%).

 

Garantia provisional

No n’hi ha.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs i plànols romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars.

Classificació exigida: Grup U – Subgrup 1 – Categoria A

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

Solvència específica obligatòria:haurà d’acreditar-se la inscripció del centre en el Registre de Centres Especials de Treball de la Generalitat de Catalunya o el corresponent si el domicili radica fora d'aquesta comunitat autònoma, en tractar-se d’un contracte reservat d’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. El licitador que no acrediti aquesta inscripció restarà exclòs.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Fins les 11 hores del 22 de juny de 2011.

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Servei de Contractació (despatx 222) de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (c/62, núm. 16-18) Tel: 93 506 94 95 i 93 506 93 32. Fax: 93 223 51 31

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

c/62, núm. 16-18, 7a planta

08040 Barcelona

 

Data i hora d’obertura (acte públic):

 

Sobre núm. 1: 23 de juny de 2011

Sobre núm. 2: 30 de juny de 2011 

Sobre núm. 3: 20 de juliol de 2011 (12:00 - 12:15 h).

 

 

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de dilluns 6 de juny de 2011.

Anunci 022011014190

 

Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari

 

Plecs de clàusules administratives particulars

Plecs

 

Plecs de condicions tècniques

Plecs

Antiguitats personal que presta el servei (NOU: informació ampliada)

Plànols

 

Altres informacions

Les empreses licitadores que desitgin efectuar una visita tècnica dels edificis objecte d'aquest contracte s’hauran de posar en contacte amb el Servei d'Administració i Contractació del Consorci del Parc de Collserola, en horari de 8 a 15 hores al telèfon 93 280 06 72 (ext. 217).

 

Adjudicació

Adjudicatari: Declarat desert.

Data de la resolució: 20 de juliol de 2011

Anunci

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.