A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2011/135-PO

SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS I ÀREES DE LLEURE DEL PARC DE COLLSEROLA

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2011/135-PO

 

Objecte del contracte

Servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis i àrees de lleure del Parc de Collserola.

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Edificis i àrees de lleure gestionats pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import net estimat: 77.250 euros, exclòs l’IVA (IVA 18%). 

Import estimat incloent l’any de pròrroga: 154.500 euros, exclòs l’IVA (IVA 18%).

 

Garantia provisional

No n’hi ha.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs i plànols romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars.

Classificació exigida: Grup P – Subgrup 1 – Categoria A

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Fins les 11 hores del 22 de juny de 2011.

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Servei de Contractació (despatx 222) de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (c/62, núm. 16-18) Tel: 93 506 94 95 i 93 506 93 32. Fax: 93 223 51 31

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

c/62, núm. 16-18, 7a planta

08040 Barcelona

 

Data i hora d’obertura (acte públic):

Sobre núm. 1: 23 de juny de 2011

Sobre núm. 2: 30 de juny de 2011 

Sobre núm. 3: 20 de juliol de 2011 (12:15 - 12:30 h).

 

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de dilluns 6 de juny de 2011.

Anunci 022011014189

 

Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari

 

Plecs de clàusules administratives particulars

Plecs de clàusules

 

Plecs de condicions tècniques

Plecs

Fitxes de les instal·lacions

 

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Puntuació aspectes no quantificables

Puntuació aspectes quantificables

Quadre final puntuacions

 

 

Adjudicació

Adjudicatari: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES TORRA, SL

Data d’adjudicació: 23.09.2011

Import estimat: 77.250 €, exclòs l’IVA

Anunci

[removed] [removed] [removed] [removed]

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.