A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2011/139-AG

CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT  DEL BAR-RESTAURANT I DEL QUIOSC-BAR UBICATS A L’ÀREA DE LLEURE DE CAN COLL, AL TERME MUNICIPAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2011/139-AG

 

Objecte del contracte

Concessió de l’explotació i el manteniment  del bar-restaurant i del quiosc-bar ubicats a l’àrea de lleure de can Coll, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Cerdanyola del Vallès (vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Concessió administrativa demanial

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives

 

Pressupost de la licitació

El cànon anual mínim per a la utilització i explotació que servirà de base a la licitació és de divuit mil vuit-cents euros (18.800 €), IVA exclòs.

 

Garantia provisional

2.702,15 €, 2% del valor estimat del bé objecte de la concessió.

 

Garantia definitiva

4.053,23 €, quantia del 3% del valor del domini públic ocupat.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). El Plec de clàusules economicoadministratives és consultable en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Des del 29/08/2011 fins les 11 hores del 13/9/2011

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre 8h. a 15 h.

 

  1. També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules econòmicoadministratives

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

12 hores del dia 19/09/2011

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

9:30 hores del dia 14/10/11

 

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB. Registre núm.:02201101879. Data de publicació: 2/08/2011

Anunci d’exposició pública plec  de clàusules econòmicoadministratives

 

BOPB. Registre núm.: 022011019708. Data de publicació: 2/08/2011

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clausules economicoadministratives.pdf

 

Adjudicació

Data: 31/10/2011

Contractista: CAN SERDA 2, S.L.

Nacionalitat: Espanyola

Import cànon d'adjudicació: Cànon anual de divuit mil vuit-cents un euros (18,801,00 €) IVA exclòs

Anunci adjudicacio

 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.