A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2011/148-DA

SERVEI D’ACTIVITATS GUIADES DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, ACTIVITATS EDUCATIVES AL CENTRE D’INFORMACIÓ I RECOLZAMENT A DIVERSES TASQUES EDUCATIVES AL CEA CAN COLL

 

Estat de la licitació

 

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2011/148-DA

 

Objecte del contracte

 

Servei d’activitats guiades al Parc Natural de la Serra de Collserola, activitats educatives al Centre d’Informació i recolzament a diverses tasques educatives al CEA Can Coll.

 

 

Divisió per lots

 

No

 

 

Lloc d’execució

 

Vegeu clàusula 2 del plecs clàusules tècniques

 

 

Tramitació del procediment

 

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

 

Criteris de valoració de les ofertes

 

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars

 

 

Pressupost de la licitació

 

Import net estimat: 50.307,20 euros, exclòs l’IVA (IVA 18%). 

Import estimat incloent sis mesos de pròrroga: 83.845,33 euros, exclòs l’IVA (IVA 18%).

 

 

Garantia provisional

 

No n’hi ha.

 

 

Obtenció de documentació i informació

 

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs  romanen en aquesta WEB.

 

 

Requisits específics del contractista

 

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars.

 

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

 

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Fins les 11 hores del 22 de juliol de 2011.

 

 

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Servei de Contractació (despatx 222) de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (c/62, núm. 16-18) Tel: 93 506 94 95 i 93 506 93 32. Fax: 93 223 51 31

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

 

Obertura de les ofertes:

 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Ctra. de l'Església, 92

08017 Barcelona

 

 Data i hora d’obertura (acte públic):

 

Sobre número 2: 5 de setembre de 2011 (12 hores)

Sobre número 3: 19 de setembre de 2011 (12:05 hores) 

 

Publicació a diaris oficials

 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, dimecres 6 de juliol de 2011.

 

Anunci

 

 

Despeses d’anuncis

 

A càrrec de l’adjudicatari

 

Adjudicació

Adjudicatari: Argelaga Serveis Ambientals, S.L

Data d'adjudicació: 30/09/2011

 Import: 50.307.20€

Anunci

 

Documentació associada

 

Plecs de clàusules administratives

NOU (Nota aclariment documentació a presentar)

Plecs de condicions tècniques

 

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Edicte

Quadre final puntuació de les ofertes

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.