A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2011/197-AC

SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2011/197-AC

 

Objecte del contracte

Servei de neteja dels edificis gestionats pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

  • Edifici seu del Centre d’Informació-Serveis Tècnics: ctra. de l’Església, 92 (Barcelona).

 

  • Viver de Can Borni: ctra. del Tibidabo BV-1418, km. 3 (Barcelona).

 

  • Edificis del Centre d’Educació Ambiental Can Coll:ctra. de Cerdanyola a Horta, km 2 (Cerdanyola del Vallès).

 

  • Estació Biològica del Parc de Collserola : Camí de Can Balasc s/n (Barcelona).

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import net: 72.033,90 euros, exclòs l’IVA (IVA 18%). 

Import estimat incloent l’any de pròrroga: 144.067,80 euros, exclòs l’IVA (IVA 18%).

 

Garantia provisional

No n’hi ha.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs i plànols romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars.

Classificació exigida: Grup U – Subgrup 1 – Categoria A

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Full de visitadegudament signat per un representant de l’empresa i un tècnic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (per a la realització de la visita, caldrà que els licitadors es posin en contacte amb el Servei d’Administració i Contractació  de l’entitat, en horari de 9’30 a 15’00 hores al telèfon 93 280 06 72 (extensió 203).  La no presentació d’aquest full implicarà l’exclusió del contractista del procediment.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Fins les 11 hores del 9 de novembre  de 2011.

 

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Servei de Contractació i Administració del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Carretera de l’Església, 92 – 08017 Barcelona) Tel: 93 280 06 72. Fax: 93 280 60 74.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura (acte públic): 16 de novembre de 2011  (12 hores)

Sobre núm. 1: 10 de novembre de 2011

Sobre núm. 2: 16 de novembre de 2011

Sobre núm. 3:  2 de desembre de 2011  

Publicació a diaris oficials

 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 24 d'octubre de 2011.

Anunci

 

Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars.

Plec de condicions tècniques.

Annex antiguitats personal.

Plànols

 

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Puntuació aspectes no quantificables

Puntuació aspectes quantificables

Quadre final puntuacions

 

Adjudicació

Adjudicatari: GESTISER MANTENIMENT, SL

Data d’adjudicació: 27.12.2011

Import: 64.830,51 €, exclòs l’IVA

[removed] [removed] [removed] [removed]

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.