A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp.2011/214-AG

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEMANIAL

 

Estat de la licitació
Desert

Anunci BOPB declaracio desert

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Servei d'Administració i Contractació
Expedient 2011/214-AG

 

Objecte del contracte

Concessió de l’explotació i el manteniment del bar-berenador de l’àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera, en el terme municipal de Barcelona.

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d'execució

Àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera, en el terme municipal de Barcelona 08017

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària
Tipus de contracte: Concessió administrativa demanial

 

Criteris de valoració de les ofertes
Vegeu plec de clàusules econòmicoadministratives

 

Pressupost de la licitació

Cànon mínim anual de 9.500 €, IVA exclòs 

 

Garantia provisional

No procedeix

 

Obtenció de documentació i informació

Per a informació, dirigeixin-se al Consorci del Parc de Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 932800672).
Les còpies dels plecs es troben en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plec de clàusules econòmicoadministratives. No es requereix classificació.

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional
S’acreditarà mitjançant declaracions apropiades d’entitats financeres i mitjançant titulacions acadèmiques o experiència professional acreditada dels empresaris i el personal responsable de la concessió.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Fins les 11h. del dia 15 d'octubre de 2012
Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules econòmicoadministratives

 

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, tel: 932800672, fax: 932806074).

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des de la data d’obertura de les ofertes.

 

Publicació en diaris oficials

 

BOPB de data 27/9/2012

Anunci

 Altres informacions

Despeses dels anuncis
A càrrec del contractista

 

Documentació associada

Plec de clàusules econòmicoadministratives
Plànol

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.