A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2011/237-MN

MANTENIMENT DE FRANGES URBANES

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient  2011/237-MN

 

Objecte del contracte

El manteniment de franges urbanes per a la prevenció d’incendis forestals

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Barcelona (vegeu plec de clàusules tècniques particulars)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

80.710,10 €, IVA exclòs

 

Garantia provisional

No procedeix

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: 16 de febrer de 2012

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, tel: 93 280 06 72, fax: 93 280 60 74)

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 15 dies des de la data d’obertura de les ofertes

 

Obertura de les ofertes:

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Ctra. de l’Església, 92

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura:

A partir de les 12’30 h. del 28 de febrer de 2012

 

Publicació a diaris oficials

BOPB de data 31 de gener de 2012

Anunci

 

Altres informacions

Les empreses licitadores hauran d’efectuar una visita tècnica, per la qual cosa s’hauran de posar en contacte amb el Servei de Medi Natural del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, en horari de 9 a 15 hores al telèfon 93 280 06 72 (ext. 212).

 

Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plecs de clàusules tècniques

Plecs de clàusules administratives

Classificació de les proposicions i requeriment de documentació

Quadre final puntuacions

Edicte

Adjudicació

Adjudicatari: Tecnoforest, SA

Data d’adjudicació: 18/04/2012

Import: 44.400,00 € exclòs l’IVA (IVA 18%)

Anunci adjudicació

<!--Fin page-->

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.