A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2012/095-MN

CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I EL MANTENIMENT DE LES FINQUES FORESTALS GESTIONADES PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

 

Observacions

Us recomanem que concerteu una visita amb els Serveis Tècnics en el decurs dels primers dies d’informació (tel: 93 280 06 72, ext. 212) per tal de facilitar la preparació de les ofertes.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Servei d’Administració i Contractació
Expedient 2012/095-MN

 

Objecte del contracte

Concessió de l’explotació i el manteniment de les finques forestals gestionades pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Vegeu annex del Plec de clàusules economicoadministratives)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Tipus de contracte: Concessió administrativa demanial

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives

 

Pressupost de la licitació

El concessionari no estarà obligat al pagament de cap cànon, ateses les contraprestacions establertes en el plec de clàusules economicoadministratives.

 

Garantia provisional

No procedeix.

 

Garantia definitiva

15.000€.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). El Plec de clàusules economicoadministratives és consultable en aquest web.
 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives. No es requereix classificació.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Fins a les 11h. del dia 11 d'octubre de 2012.

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules economicoadministratives 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9h. a 14 h.

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules econòmicoadministratives

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Carretera de l’Església, 92,
08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2: 

Dia 30 d'octubre  de 2012 a les 12 hores.

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dia 5 de desembre de 2012  a les 12 hores.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 25/09/2012


Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules economicoadministratives
Annex

Reglament de treballs silvícoles
Protocol d’ambientalització dels treballs forestals a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola
Protocol per a l’ambientalització de les obres a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola
Plànol

Classificació de les proposicions i requeriment de la documentació

Quadre final de puntuacions

Edicte

Adjudicació

Adjudicatari: Forestal Soliva, SL

Data d'adjudicació: 29 de gener de 2013

Cànon: un cànon anual mínim de 2.000 euros

Anunci adjudicació

 


 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.