A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2013/107-ITU

PROCEDIMENT NEGOCIAT PER AL SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, EXERCICI 2013

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Servei d’Administració i Contractació
Exp. 2013/107-ITU

 

Objecte del contracte

Procediment negociat per al subministrament de l’equipament informàtic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, exercici 2013

 

Divisió per lots

Si 

 

Tramitació del procediment 

Tipus de tramitació: Negociat sense publicitat

Tipus de Contacte : Subministrament 

 

Pressupost base de licitació

Import net: 13.600,00 € exclòs l’IVA (IVA 21%)

 

Adjudicació 

Adjudicatari: ANCO, Sistemas de Gestión , S.A.

Anunci d'adjudicació

 

Data d’adjudicació: 12/06/2013

Import: 11.259,32 € exclòs l’IVA (IVA 21%) 
 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.