A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2013/158-AC

SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS GESTIONATS PEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2013/158-AC

 

Objecte del contracte

Servei de neteja dels edificis gestionats pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Edifici seu dels Serveis Tècnics – Centre d’Informació del Consorci i altres de l’àmbit; Centre d’Educació Ambiental Can Coll, Viver de Can Borni; Estació Biològica Can Balasc  i zona d’acollida de l’estació biològica. Això no obstant, podrà presentar-se eventualment algun servei extraordinari en altres edificis gestionats directament pel Consorci.

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import: 66.942,15 €, IVA exclòs.

L'import estimat incloent l'any de pròrroga és de 133.884,30 €, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No n’hi ha.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars.

Classificació exigida: Categoria A – Grup U – Subgrup 1

 

Altres requisits

Full de visita degudament signat per un representant de l’empresa i un tècnic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (per a la realització de la visita, caldrà que els licitadors es posin en contacte amb el Servei d’Administració i Contractació  de l’entitat, en horari de 9’30 a 15’30 hores al telèfon 93 280 06 72. La no presentació d’aquest full implicarà l’exclusió del contractista del procediment.

Dies de visita previstos

MOLT IMPORTANT: Cal assisitir els dos dies a les visites programades per a poder formular l'oferta.

 

* Divendres 6 de setembre de 2013: Visita als edificis de Can Balasc, Can Borni i edifici seu d’aquesta entitat.

Hora de visita: 09:30 hores, a l’edifici seu d’aquesta entitat per iniciar des d’aquí el recorregut per aquests tres llocs.

Ubicació: Carretera de l’Església, 92 – 08017 Barcelona

 

* Dilluns 9 de setembre de 2013: Visita als edificis de Can Coll.

Hora de visita: 13:00 hores.

Ubicació: Carretera de Cerdanyola a Horta (BV-1415), km. 2 - 08290 Cerdanyola del Vallès

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Fins les 14 hores del dia 13 de setembre de 2013.

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola – Servei d’Administració i Contractació (Telèfon 93 280 06 72. Fax 93 280 60 74) Carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona.

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Obertura del sobre núm. 1

Data: Dimecres, 18 de setembre de 2013, a les 09:00 h.

 

Obertura del sobre núm. 2

Data: Dijous, 26 de setembre de 2013, a les 10:35 h.

 

Obertura del sobre núm. 3

Data: Dimarts, 22 d'octubre de 2013, a les 9:00h.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB data de publicació: 31 de juliol de 2013

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

L’import d’aquest anunci serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques

Relació de personal a subrogar

Full de visita

 

Adjudicació

Adjudicatari: GESTISER MANTENIMENT, SL
Data d’adjudicació: 30 de desembre de 2013
Import estimat: 64.264,46 €, IVA exclòs

Anunci d'adjudicació

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.