A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2013/179-MN

OBRES DE REPARACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS (2014)

 

Estado de la licitación

Adjudicado

 

Entidad adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servicio de Administración y Contratación

Expediente 2013/179-MN

 

Objeto del contrato

Obras de reparación de la red viaria de prevención de incendios (2014)

 

División por lotes

No

 

Tramitación del procedimiento

Tipo de tramitación: Procedimiento negociado sin publicidad

Tipo de contrato: Obras

 

Presupuesto de la licitación

El presupuesto estimativo de licitación de la contratación se fija en la cantidad de 99.173,56€, IVA excluido.

Los precios unitarios máximos de licitación se establecen por los importes siguientes:

  • Precio arreglo ordinario de camino: 0,3361896 €/m2 (IVA excluido).
  • Precios de los trabajos extraordinarios, IVA excluido:

 

Maquinaria

Concepto

Precio

Pala cargadora de ruedas de 14 a 17 Tm

67,60€/h

Pala cargadora de cadenas de 14 a 16 Tm

69,60€/h

Motoniveladora de 15 Tm

65,26€/h

Máquina excavadora giratoria de cadenas de 6 a 9 Tm

50,16€/h

Máquina excavadora giratoria  de cadenas de 15 a 19 Tm

72,88€/h

Máquina excavadora giratoria  de ruedas de 11 a 13 Tm

62,16€/h

Máquina excavadora giratoria  de ruedas de 15 a 19 Tm

70,78€/h

Suplementos excavadora giratoria

 

       Martillo

16,73€/h

Máquina retroexcavadora mixta  de 8 a 10 Tm

48,42€/h

Suplementos retroexcavadora:

 

       Desbrozadora

13,73€/h

       Martillo

13,73€/h

Corrón autopropulsado (compactadora con vibratorio) 2-4 Tm

28,07€/h

Corrón autopropulsado (compactadora con vibratorio) 12-14 Tm

60,42€/h

Camión basculante de hasta 7 toneladas

39,08€/h

Camión basculante de hasta 15 toneladas  (Dumper)

55,70€/h

Camión basculante de hasta 25 toneladas (bañera)

60,98€/h

Camión cuba hasta 10.000 l o similar

54,1€/h

Miniexcavadora tipo Bobcat  de 3 a 4 Tm

48,08€/h

Suplementos (martillo, etc)

6,33€/h

Traslado maquinaria

189,51€/traslado

Materiales

 

Todo uno

11,73€/Tm

Grava

11,73€/Tm

Sablón

10,62€/Tm

 

Adjudicació

Adjudicatari: Excavaciones y Mantenimiento Bernardo, SL

 

Data d’adjudicació

31 de desembre de 2013

 

Import d’adjudicació

Es fixa un import estimat en la quantitat de 99.173,56€, IVA exclòs.

Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents:

• Preu arranjament ordinari de camí: 0,3170€/m2, IVA exclòs.
• Preus dels treballs extraordinaris, IVA exclòs:

 

Obras de reparación extraordinarias:

Maquinaria

 

Pala cargadora de ruedas de 14 a 17 Tm

63€/h

Pala cargadora de cadenas  de 14 a 16 Tm

65€/h

Motoniveladora de 15 Tm

61€/h

Máquina excavadora giratoria de cadenas de 6 a 9 Tm

47€/h

Máquina excavadora giratoria  de cadenas de 15 a 19 Tm

68€/h

Máquina excavadora giratoria  de ruedas de 11 a 13 Tm

58€/h

Máquina excavadora giratoria  de ruedas de 15 a 19 Tm

66€/h

Suplementos excavadora giratoria

 

 Martillo

15€/h

Máquina retroexcavadora mixta  de 8 a 10 Tm

45€/h

Suplementos retroexcavadora:

 

       Desbrozadora

12€/h

       Martilo

12€/h

Corrón autopropulsado (compactadora con vibratorio) 2-4 Tm

26€/h

Corrón autopropulsado (compactadora con vibratorio) 12-14 Tm

57€/h

Camión basculante de hasta 7 toneladas

36€/h

Camión basculante de hasta 15 toneladas  (Dumper)

52€/h

Camión basculante de hasta  25 toneladas (bañera)

57€/h

Camión cuba hasta 10.000 l o similar

51€/h

Mini excavadora tipo Bobcat de 3 a 4 Tm

45€/h

Suplemento (martillo, etc.)

6€/h

Traslado maquinaria

178€/h

 

 

Materiales

 

Todo uno

11€/m3

Grava

11€/m3

Sablón

10€/m3

 

Anunci d’adjudicació

BOPB de data 30/1/2014

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.