A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2013/190-AG

CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE VIDA DEL PERSONAL DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA (2014-2015)

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Servei d’Administració i Contractació
Expedient 2013/190-AG

 

Objecte del contracte

Tipus contractual: Privat
Objecte del contracte: Pòlissa d’assegurança de vida de tot el personal del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per als anys 2014 i 2015
 


Tramitació i procediment d'adjudicació

Ordinària
Negociat sense publicitat

 

Pressupost base de licitació

El pressupost estimatiu previst per aquesta contractació es va fixar en la quantitat de cinquanta mil euros (50.000,00€), impostos inclosos, a raó de vint-i-cinc mil euros (25.000,00€), impostos inclosos, anuals.

 

Adjudicació

Data: 9/12/2013
Contractista: SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
Nacionalitat: Espanyola
Import de l'adjudicació any 2014: divuit mil seixanta-vuit euros amb setanta cèntims (18.068,70€), impostos inclosos.

 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.