A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2014/084-MN

CONTRACTACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE MATERIALS PROCEDENTS DE L’ABANDONAMENT DE LES BARRAQUES DEL TORRENT DE TAPIOLES

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Servei d’Administració i Contractació
Expedient 2014/084-MN

 

Objecte del contracte

La recollida selectiva de materials procedents de l’abandonament de les barraques del torrent de Tapioles

 

Divisió per lots

No

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Procediment negociat sense publicitat
Tipus de contracte: Servei

 

Pressupost de la licitació

45.454,55€, IVA exclòs

 

Adjudicació

Adjudicatari: Nordvert, SL

 

Data d’adjudicació

6 de juny de 2014

 

Import d’adjudicació

45.454,55€, IVA exclòs

 

Preus unitaris:

Servei

Preu unitari

Cost/hora conductor de maquinària

17,33

Cost/hora  d’operaris de selecció dels materials

15,64

Cost/hora de la maquinària

25,50

Cost trasllat de la maquinària per viatge

0,00

Cost del transport dels contenidors (€/viatge)

*82,00

Cost del transport dels contenidors de fusta (€/viatge)

**137,00

Cost del transport dels contenidors de plàstic (€/viatge)

**137,00

Cost del transport dels contenidors de matalassos (€/viatge)

**137,00

Cost del transport dels contenidors de pneumàtics (€/viatge)

**220,00

Cost del transport dels contenidors de voluminosos (€/viatge)

**137,00

Cost del transport dels contenidors de runa (€/viatge)

**137,00

Cost del transport dels contenidors de fibrociment (€, viatge)

270,00

Cost eliminació fusta (€, tona)

23,28

Cost eliminació plàstic (€, tona)

45,40

Cost eliminació matalassos (€, tona)

163,93

Cost eliminació pneumàtics (€, tona)

157,63

Cost eliminació voluminosos (€, tona)

68,58

Cost eliminació runa (€, tona)

8,40

Cost eliminació fibrociment/uralita (€, tona)

170,24

Cost eliminació banal (€/tona)

78,34

Cost eliminació runes netes (€/tona)

***

Cost eliminació runes mixtes (€/tona)

***

Cost eliminació restes vegetals €/tona)

41,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Contenidor fins a 9m3
**Contenidor caixa fins a 25m3
***Es considera runa

 

Anunci d’adjudicació

BOPB de 23/6/2014

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.