A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2014/110-ITU

SUBMINISTRAMENT DE L’EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA, EXERCICI 2014

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Servei d’Administració i Contractació
Exp. 2014/110-ITU

 

Objecte del contracte

Procediment negociat per al subministrament de l’equipament informàtic del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, exercici 2014

 

Divisió per lots
Si

 

Tipus de tramitació: Negociat sense publicitat

Tipus de contacte : Subministrament

 

Pressupost base de licitació

Import total net dels dos blocs: 7.851,24 € exclòs l’IVA (IVA 21%).

Import total net del bloc 1: 4.132,24 € exclòs l’IVA (IVA 21%).

Import total net del bloc 2: 3.719,00 € exclòs l’IVA (IVA 21%).

 

Adjudicació

Import total dels dos blocs: 7.260,00 € exclòs l’IVA (IVA 21%)

 

Adjudicatari del bloc 1: ANCO, Sistemas de Gestión , S.A.

Data d’adjudicació: 28/10/2014,
Import: 3.789,00 € exclòs l’IVA (IVA 21%)

Adjudicatari del bloc 2: AMADOR MORALES TORRES-AMTEC SOLUCIONS INFORMÀTIQUES

Data d’adjudicació: 28/10/2014,
Import: 3.471,00 € exclòs l’IVA (IVA 21%), abonament de 25,00 €, exclòs l’IVA (IVA 21%), per la retirada del material obsolet.

Anunci adjudicacio

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.