A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2014/128-AG

CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA PER ALS EXERCICIS 2015 I 2016.

 

Estat de la licitació

Adjudicat

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Exp. 2014/128-AG

 

Objecte del contracte

Procediment negociat per a la contractació de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per als exercici 2015 i 2016.

 

Divisió per lots

No

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Negociat sense publicitat

 

Tipus de contacte : Privat d’assegurances

 

Pressupost base de licitació

Import total anual: cinc mil sis-cents euros (5.600 €), impostos inclosos.

 

Adjudicació

Import total anual: quatre mil vuit-cents seixanta-sis euros(4.866,00 €), impostos inclosos

Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS .

Data d’adjudicació: 18/12/2014

Anunci adjudicacio

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.