A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2014/144-PO

SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ALS EDIFICIS I ESPAIS GESTIONATSPEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2014/144-PO

 

Objecte del contracte

Servei de manteniment d'instal·lacions als edificis i espais gestionatspel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Espais gestionats per l’entitat (àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import: 79.000€, IVA exclòs.

L'import estimat incloent els dos possibles anys de pròrroga és de 272.000€, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No n’hi ha.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars.

Classificació exigida: Categoria A – Grup P – Subgrup 3

 

Altres requisits

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Fins les 14 hores del dia 15 de setembre de 2014.

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola – Servei d’Administració i Contractació (Telèfon 93 280 06 72. Fax 93 280 60 74) Carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Divendres, 3 d'octubre de 2014, a les 13:00 hores.

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dijous, 23 d'octubre de 2014, a les 09:15 hores.

 

Publicació als diaris oficials:

DOUE data de publicació: 23 de juliol de 2014

Anunci de licitació DOUE

BOE data de publicació: 11 d'agost de 2014

Anunci de licitació BOE

BOPB data de publicació: 28 de juliol de 2014

Anunci de licitació BOPB

Despeses d’anuncis

L’import dels anuncis als diaris oficials serà a càrrec de l’adjudicatari amb un màxim de 1.500 €.

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques

Fitxes de les instal·lacions

 

Edicte classificació empreses

 

Adjudicació

Adjudicatari: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES TORRA, SL
Data d’adjudicació: 4 de desembre de 2014

Import adjudicació = 61.960,40 €, IVA exclòs
Import estimat: 118.960,40 €, IVA exclòs (Import adjudicació treballs ordinaris = 61.960,40 € + Treballs extraordinaris i exclosos de la licitació = 57.000 €)

 

Susceptible de recurs especial: Si

 

Anuncis d'adjudicació

BOPB de data 18 de desembre de 2014

DOUE de data 19 de desembre de 2014

BOE de data 13 de gener de 2015

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.