A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2014/181-GE

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER ALS EDIFICIS I INSTAL•LACIONS GESTIONADES PER AQUESTA ENTITAT AMB UNA POTÈNCIA SUPERIOR ALS 10 KW

 

Estat de la licitació

Finalitzada

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient 2014/181-GE

 

Objecte del contracte

Subministrament d’energia elèctrica per als edificis i instal•lacions gestionades per aquesta entitat amb una potència superior als 10 kW

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

·       Edifici seu dels Serveis Tècnics – Centre d’Informació del Consorci (Carretera de l’Església, 92 – 08017 Barcelona)

·       Enllumenat del Parc de Vallvidrera (Carretera de l’Església, 92 – 08017 Barcelona)

·       Bar del Centre d’Informació del Consorci (Carretera de l’Església, 92 – 08017 Barcelona)

·       Edificis de Can Coll (Carretera de Cerdanyola a Horta, km. 2 – 08290 Cerdanyola del Vallès)

·       Edificis de Can Balasc (Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, km. 6 – 08017 Barcelona)

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Subministrament

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

Import: 82.644,63 €, IVA exclòs.

L'import estimat incloent els dos possibles anys de pròrroga és de 165.289,26€, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No n’hi ha.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. De l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plecs de clàusules administratives particulars.

 

Altres requisits

Document que acrediti que l’empresa consta inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

 

Data límit de presentació: Fins les 14 hores del dia 26 de febrer de 2015

 

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola – Servei d’Administració i Contractació (Telèfon 93 280 06 72. Fax 93 280 60 74) Carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Dimarts, 10 de març de 2015, a les 09:00 hores. 

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Dijous, 19 de març de 2015, a les 09:00 hores.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB data de publicació: 10 de febrer de 2015

Anunci de licitació

 

Despeses d’anuncis

No n'hi ha a càrrec de l'adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques

Nota aclaratória potències: MOLT IMPORTANT

 

 

Adjudicació

Adjudicatari: Desert
Data de la declaració com a desert: 7 de maig de 2015

 

Anuncis d'adjudicació

BOPB de data 2 de juny de 2015

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.