A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2015/115-AG

CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA DE VIDA DEL PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d'Administració i Contractació

Expedient  2015/115-AG

 

Objecte del contracte

Contractació de la pòlissa de vida del personal al servei del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d'execució

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Obert

Tipus de contracte: Privat

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost de la licitació

80.000,00€, impostos inclosos

 

Garantia provisional

No es requereix

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l'Esglèsia, 92; 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Les còpies dels plecs romanen en aquesta WEB.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9:30 a 15 hores, fins a les 15 hores del dia 11 de novembre de 2015. Les proposicions enviades per correu s'hauran de lliurar a l'oficina de correu abans de les 15 hores de l'últim dia de presentació i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançant tèlex, telegrama o fax al Servei d'Administració i Contractació.

 

Documentació a presentar: Vegeu plec de clàusules administratives particulars.

Lloc de presentació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l'Esglèsia, 92; 08017 Barcelona, tel: 93 280 06 72, fax: 93 280 60 74)

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de la data d'obertura de les ofertes.

Obertura de les ofertes:

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Ctra. de l'Esglèsia, 92

08017 Barcelona

 

Data i hora d'obertura del sobre núm. 2:

Divendres, 20 de novembre de 2015 a les 9:00 hores

 

Data i hora d'obertura del sobre núm. 3:

Divendres, 27 de novembre de 2015 a les 8:45 hores.

 

Publicació en diaris oficials

BOPB. Registre núm. 022015023499. Data publicació: 26 d'octubre de 2015

Anunci de licitació

 

Despeses d'anuncis

A càrrec de l'adjudicatari. Import de la despesa: 187,60€

 

Documentació associada

Plecs de clàusules tècniques

Plecs de clàusules administratives particulars

Fe d'errates

 

Adjudicació

Adjudicatari: SVRNE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Data d'adjudicació: 21 de desembre de 2015

Import d’adjudicació: 78.951,48 €, impostos inclosos.

Data formalització: 12 de gener de 2016

 

Anuncis d'adjudicació

BOPB de data 1 de febrer de 2016

Anunci d'adjudicació

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.