A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/licitacions2CAT.htm

Exp. 2017/125-DA

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’INFORMACIÓ, EDUCACIÓ AMBIENTAL I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DEL CPNSC (2018-2019)

 

Estat de la licitació

Adjudicat.

 

Entitat adjudicadora

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Servei d’Administració i Contractació

Expedient : 2017/125-DA

 

Objecte del contracte

Serveis d’informació, educació ambiental i foment de la participació del CPNSC

 

Divisió per lots

No

 

Lloc d’execució

Àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola

 

Tramitació del procediment

Tipus de tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Tipus de contracte: Servei

 

Criteris de valoració de les ofertes

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars

 

Pressupost base de la licitació

223.140,49€, IVA exclòs.

 

Garantia provisional

No s’exigeix.

 

Garantia definitiva

El 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.

 

Obtenció de documentació i informació

Per informació, adreceu-vos al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92, 08017 Barcelona, telèfon 93 280 06 72). Els  Plecs de clàusules administratives i tècniques particulars són consultables en aquest web.

 

Requisits específics del contractista

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: Fins les 15h. del 14 de novembre de 2017

Documentació a presentar: Vegeu el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Lloc de presentació: Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (carretera de l’Església, 92, 08017 Barcelona – Tel. 93 280 06 72) en horari de registre de 9’00h. a 15 h.

 

També es poden enviar per correu d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.

 

Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

 

 2 mesos

 

Obertura de les ofertes:

 

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Carretera de l’Església, 92,

08017 Barcelona

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 2:

Se celebrarà el proper dimarts, 21 de novembre de 2017, a les 11:15h.

 

Data i hora d’obertura del sobre núm. 3:

Se celebrarà el proper dimecres, 13 de desembre de 2017, a les 9:30h.

 

Publicació als diaris oficials:

BOPB Data de publicació: 16/10/2017

BOE de 13/10/2017

DOUE de 7/10/2017

 

Despeses d’anuncis

L’import dels anuncis serà a càrrec de l’adjudicatari

 

Documentació associada

Plec de clàusules administratives particulars

Plec de clàusules tècniques particulars

DEUC

Guia DEUC

Adjudicació

Data: 12/1/2018

Adjudicatari: LaVola 1981, SA

Import: 223.140,49€, IVA exclòs

Formalització: 13/2/2018

Anuncis:

DOUE de 14/3/2018

BOE de 19/03/2018

BOPB de 13/3/2018

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.