A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/kml/SigMapsCapesCAT.htm?../provesPHP/masies.php

Masies

Veure mapa en Google maps

Ca n'Abadal parc collserola
Es tracta d'una construcció formada per una torre medieval del segle X, preromànica, de planta quadrada i formada per pedres irregulars, i una masia annexa del segle XVIII. Tots dos elements estan molt integrats. De la torre es diu que fins el segle XIII era coneguda com a Torre Gallifa. Actualment encara es conserva un dels seus murs originals en una alçada de planta i pis, tot i que se sap que originàriament tenia 5 pisos La paret que es conserva està construïda amb pedra irregular i, al pis més alt, conserva una de les finestres de la construcció original, en forma aproximadament d'arc ferradura. La construcció annexa del segle XVIII és de porta rectangular amb teulada a doble vessant, de planta baixa i planta pis amb golfes. A la planta baixa hi ha en posició central una porta en arc de mig punt flanquejada per dues finestres.
Municipi:  Sant Feliu de Llobregat

Localització en el mapa
Ca n'Albareda parc collserola
Situada en el Torrent del Duc, al terme de Sant Feliu de Llobregat. Masia datada a mitjan del segle XVI. Conserva el seu aspecte original de planta basilical, amb un pis, golfes i un cos central sobrealçat. La porta és adovellada amb arc de mig punt i les finestres conserven les llindes i brancals de pedra.
Municipi:  Sant Feliu de Llobregat

Localització en el mapa
Can Balasc parc collserola
La primera referència del cognom Balasc, a Collserola, és de l’any 1562. La masia va ser reformada el 1769 segons la inscripció de la llinda de la porta. A la façana principal hi ha dos elements d’interès arquitectònic: un portal d’arc de mig punt adovellat i, al damunt, una finestra gòtica d’arc lobulat. Actualment és la seu de l’Estació Biològica del Parc i del Mòdul de Recuperació de la fauna salvatge. La rehabilitació es va portar a terme entre els anys 1994 i 2000.
Municipi:  Barcelona

Localització en el mapa
Can Baró parc collserola
Masia datada des del segle XVII amb diferents canvis de noms: maset de don Francisco Taverner (1681), lo maset del senyor comte de Darnius (1738) i, posteriorment, lo maset de don Benardino Taverner (1739). A partir de 1774 la casa consta com a can Baró, la família dels masovers que vivien a la casa des de començaments del segle. El 2007, l’Ajuntament de Sant Just Desvern i el Consorci del Parc de Collserola van signar un conveni de col·lboració per recuperar la masia. La finca agroforestal és propietat del municipi. La família que es fa càrrec de les tasques de masoveria, des de fa molts anys, manté l’activitat agrícola. Els darrers mesos s'ha dut a terme la seva restauració.
Municipi:  Sant Just Desvern

Localització en el mapa
Can Bell parc collserola
Masia d'estructura clàssica, de planta quadrangular, amb planta baixa, pis i coberta a doble vessant. El parament de la construcció tot i que en alguns punts apareix arrebossada, està fet de paredat mix, alternant maons i pedres on es detecten un bon nombre de reformes. al façana de devant destaca la porta d'entrada amb un carreu amb inscripció a sobre, així om la finestra renaixentista d'acurada decoració. Al damunt del portal d'entrada hi ha una llosa amb la inscripció "Domine-Bell de Mas Sanctus-Abe Maria Purisssima", envoltant una creu buidada a la pedra amb cercols al final dels braços (creu "pomé") i que sembla que porta la data de 1525
Municipi:  Sant Cugat del Vallès

Localització en el mapa
Can Borrell parc collserola
La masia està situada a la vall de Sant Medir, antigament coneguda com a vall de Gausac, just quan la vall s’obre cap a la plana del Vallès. A l’època medieval, el mas es convertí en lloc obligat de parada per la seva situació en el camí de Sant Cugat a Barcelona. La masia actual fou construïda entre els segles XVII i XVIII. El pas d'excursionistes i gent va fer que es comencessin a servir esmorzars i begudes i, en vistes de l'èxit es convertí en la casa restaurant que és avui. Encara es manté l’activitat agrícola.
Municipi:  Sant Cugat del Vallès

Localització en el mapa
Can Bosquets parc collserola
Masia referenciada per primer cop al s. XI com a Mas Felidia. Situada a la zona de La Floresta, en el municipi de Sant Cugat del Vallès. La masia actual fou construïda el 1880 i la capella annexa el 1650. Va ser reformada i restaurada el 1992. La casa està coronada per una torre i presenta una magnífica aparença. Actualment d’ús agrícola i residencial.
Municipi:  Sant Cugat del Vallès

Localització en el mapa
Can Bova parc collserola
Masia tradicional i únic exemple que es troba al terme municipal de Sant Cugat del Vallès de masia de planta centralitzada. La finca consta d'un volum principal, més uns cossos auxiliars annexats posteriorment a la façana est, corresponents a la petita capella dedicada a la verge del Roser que fou edificada l'any 1910.
Municipi:  Sant Cugat del Vallès

Localització en el mapa
Can Calopa de Dalt parc collserola
La finca de Can Calopa està situada al nord-oest del municipi de Barcelona, en l'enclavament del terme travessat per la carretera de Vallvidrera a Molins de Rei. La masia conserva elements tardo-gòtics, del segle XVI, alguns de gran interès artístic com la finestra del primer pis o les restes de la llinda del balcó. El cognom Calopa apareix documentat per primer cop el 1662. Al 2001 l’Ajuntament de Barcelona, propietari de la finca, va posar en marxa el projecte del Celler de Can Calopa destinat a l’elaboració de vi amb denominació d’origen Barcelona. Al 2008 es va iniciar un nou Projecte Refós de Centre Vinícola-Agrícola de recerca i social.
Municipi:  Barcelona

Localització en el mapa
Can Campmany parc collserola
Masia de notables dimensions ben emplaçada en un petit contrafort del torrent de Santa Creu d’Olorda. Coneguda anteriorment com a Mas Botella o Mas Ferriol. És una antiga masia de planta basilical, recentment restaurada. Actualment funciona com a restaurant.
Municipi:  Molins de Rei

Localització en el mapa
Can Candeler parc collserola
Masia datada al 1435 amb el nom de Torre Camosa. Des del 1670 rep el nom de Can Candeler. El conjunt està format per la masia i la masoveria adossada en posició ortogonal a la façana principal. Els dos edificis consten de planta baixa, pis i golfes. Destaca el portal adovellat de punt rodó de la masia i la finestra, de la façana lateral de la masoveria, d’estil gòtic geminada amb un esvelt pilar on es recolzen dos arcs lobulats. Actualment, és propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern en virtut d’un conveni que ha establert amb els propietaris.
Municipi:  Sant Just Desvern

Localització en el mapa
Can Carbonell parc collserola
Típica masia catalana, datada el segle XIII. L’actual propietari conserva el document més antic referent a la masia, un pergamí escrit en llatí, datat del 1251. Es pot considerar l’única casa de Sant Just Desvern que ha anat passant de pares a fills sense canviar de família ni de nom. Ha sofert diverses ampliacions i remodelacions al llarg dels segles. Un lledoner centenari de grans proporcions presideix el pati. Actualment l’agricultura només s’hi practica de forma residual quedant els antics conreus com a terres de pastura. Dins el mas hi ha un restaurant.
Municipi:  Sant Just Desvern

Localització en el mapa
Can Castellví parc collserola
Edificació a la qual s'accedeix mitjançant un pati tancat i formada per diversos cossos fruit de les succesives ampliacions. El cos principal presenta planta baixa i pis i coberta de teula a dues vessants i carener perpendicular a la façana principal. Aquesta orientada a migdia, presenta portal en arc rodó adovellat de pedra i al damunt una finestra del primer pis emmarcada de pedra. Cal destacar el rellotge de sol, sobre el qual hi ha la data de 1571, i els bancs de pedra adossats a la paret. A la part posterior hi ha l'era que conté una placa de pedra enrasada al paviment amb la inscripció: "Pera Campresios 1850"
Municipi:  Barcelona

Localització en el mapa
Can Catà parc collserola
Casa pairal senyorial originària del s. XVIII, situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès. Fou reformada el 1910 per P. Gil, tant l’interior com la façana tenen un caire noucentista. Esplèndids jardins de traçat clàssic dissenyats per l’arquitecte Leopoldo Gil i Nebot. Actualment té un ús agrícola i senyorial.
Municipi:  Cerdanyola del Vallès

Localització en el mapa
Can Coll parc collserola
Gran i bella masia del s. XVI, reformada i ampliada posteriorment. Casa senyorial, amb capella i altres edificis annexos que no li han fet perdre el seu caràcter rural. Durant més de quatre-cents anys ha anat transformant la seva fesomia en funció de les necessitats de l’època. El conjunt fou restaurat el 1992. Propietat pública. Actualment és la seu del Centre d'Educació Ambiental del Consorci del Parc de Collserola. Situada prop de Cerdanyola del Vallès. Àrea de lleure propera. Obert al públic els diumenges i festius de 9h30 14h30. Alberga un petit museu del món rural.
Municipi:  Cerdanyola del Vallès

Web: 

http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/cancoll
Localització en el mapa
Can Cortès parc collserola
Masia de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a dos vessants i el carener paral·lel a la façana principal. A l'interior conserva elements constructius originals com ara embigats de fusta i paviment de cairons. Es tenen notícies des de l'any 1545
Municipi:  Sant Cugat del Vallès

Localització en el mapa
Can Coscoll parc collserola
Edifici format per un cos principal al qual s'hi ha adossat la masoveria, a la part posterior, i un petit cos destinat a quadra, a un costat. L'edifici principal té tres cossos de planta i pis: un de central coronat per cornisa i merlets i, dos de laterals, més alçats, acabats superiorment per una cornisa en corba. La primera referència és un document del segle XIII
Municipi:  Sant Just Desvern

Localització en el mapa
Can Fatjó parc collserola
Antiga masia datada des del 1310 com a Mas Reia o Rella que va anat canviant de nom fins el 1690 que apareix amb el nom actual. Els canvis de nom no van respondre a canvis de propietaris sinó al fet que eren pubilles les que van heretar el mas. És un edifici de grans dimensions amb cossos annexos. La façana principal té un portal adovellat de punt rodó, finestres gòtiques i un rellotge de sol. Destaca una gran palmera al davant de l’entrada. Es va fer una remodelació total, a principis dels anys 90. Actualment tés un ús residencial.
Municipi:  Sant Just Desvern

Localització en el mapa
Can Gelabert parc collserola
Edifici de planta irregular format per diversos cossos. L'edifici principal consta de planta baixa i pis. Portal adovellat i dues finestres, una de les quals és lobulada de caire gòtic. A la part posterior hi ha l'era que conserva els cairons originals. La primera notícia de la família Gelabert és del novembre de l'any 1379.
Municipi:  Sant Just Desvern

Localització en el mapa
Can Maimó parc collserola
Casa pairal formada per un conjunt d'edificacions que tanquen un barri o pati d'accés amb una gran portalada en arc carpanell. El cos principal consta de planta baixa, pis i golfes amb coberta de teula àrab carener perpendicular a la façana principal. Tant el portal com les obertures del primer pis estan emmarcades amb pedra i amb les llindes datades en 1668, el balcó central, i 1602, la finestra de la dreta. Situada a la cantonada sud-est i unida a l'edifici principal per una pèrgola hi ha una capella dedicada a la mare de Déu del Carme.
Municipi:  El Papiol

Localització en el mapa
Can Masdeu parc collserola
El primer edifici fou construït, el segle XVII, sobre unes runes romanes i es reconstruí com a convent a començaments del segle XX. A partir de 1906, es va convertir en un hospital de leprosos amb el nom de Sant Llàtzer que es va tancar i abandonar el 1971 quan, al costat mateix, es va construir un nou hospital que no ha funcionat mai. Actualment és un centre social ocupat, residència i hort comunitari. La majoria de diumenges s’obre el centre social i es fan activitats relacionades amb ecologia, activisme i autogestió, en les que participen un elevat nombre de persones. És propietat de la Fundación Hospital de Sant Pau i està gestionat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Arquebisbat.
Municipi:  Barcelona

Localització en el mapa
Can Monmany parc collserola
Masia ubicada al peu del Puigmadrona, en el terme de Sant Cugat del Vallès. El nom era Mas Brunet, fins el1639 que la va adquirir la família Monmany. Poc a poc van anant comprant altres propietats, com el Mas Roig, Can Canyelles, etc. i ampliant l’hisenda. El segle XIX va ser l’època de màxima esplendor, amb l’elaboració de vins, xampanys i oli que exportaven a França. Fou en aquesta època que en Francesc Olivé i Monmany va realitzar les obres d’ampliació, construint la torre central amb rellotge, la capella, les torretes de defensa, etc.
Municipi:  Sant Cugat del Vallès

Localització en el mapa
Can Padrosa parc collserola
Masia ubicada al terme municipal de Sant Just Desvern. Documentada des del 1077, data que està gravada a la dovella central de l’arc de la porta. Es coneixia com a Can Puig de les basses perquè hi havia basses i un molí fariner. L’edifici actual és de començaments del segle XV, i des del 1509 es coneix amb aquest nom. Amb finestres gòtiques al primer pis i un rellotge de sol a la façana principal. Té un cos annex amb una gran galeria amb arcades. La façana ha estat restaurada de forma molt acurada.
Municipi:  Sant Just Desvern

Localització en el mapa
Can Pahissa parc collserola
La masia Can Pahissa és un conjunt arquitectònic de diferents edificis que s’han anat afegint en funció de les necessitats de cada època i es situa en un coster sobre la línia del tren. Actualment l’edifici està molt deteriorat per un gran incendi que va patir i altres incidències que s’han anat succeint de manera que no s’hi pot viure. Es tracta d’una masia de tradició principalment ramadera i d’agricultura de secà tot i que la humitat de la riera que té al costat permet que al seu entorn hi hagi petites hortes i una vegetació variada amb lianes i canyes. Actualment hi ha principalment bosc i els propietaris se’n cuiden de petits horts i arbres fruiters. Està documentada des del Segle XVI, quan Onofre Pahissa va donar el seu cognom a la finca, i va pertànyer a la mateixa família fins que el 1915 la Manuela Pahissa Marquet la va passar als Marquet, que són els actuals propietaris. Antigament pertanyia al terme de Santa Creu d’Olorda. Quan el 1917 aquest es va dividir entre els munici
Municipi:  Sant Feliu de Llobregat

Localització en el mapa
Can Ribes parc collserola
Masia situada en el camí antic de Santa Creu d’Olorda a Molins de Rei. Datada per primer cop el 1329. La família Riba que donà el nom a la masia, va viure des de començaments del segle XIV. Al segle XVII, en casar-se la pubilla, la masia canvia de nom i passa a anomenar-se d’en Ribes de les Heures. És un edifici de dues plantes amb un rellotge de sol a la façana i un banc de pedra. Hi ha un gran pati d’accés on a la dreta s’alça una altra construcció que fou la masoveria i, actualment, és la vivenda dels nous propietaris. Ha sofert una recent restauració, conservant l’estil original.
Municipi:  Molins de Rei

Localització en el mapa
Can Tintorer parc collserola
Masia documentada des del segle XV amb diferents noms, Canalies de Miramat i Mas Major. Reformada el 1675 per Isidre Tintorer, tal com consta en la inscripció sobre la llinda de la finestra principal. Durant el segle XX es van fer diferents remodelacions. Actualment la casa funciona com a restaurant i hípica.
Municipi:  Molins de Rei

Localització en el mapa
Can Valldaura parc collserola
Edificació aïllada de tipus basilical, formada per planta baixa, pis i golfes a la part central i planta baixa i pis als laterals. La coberta consisteix en teulada a dues vessants a la part central i a una vessant als laterals. Té el portal central de punt rodó i té una data pintada de 1888.
Municipi:  Cerdanyola del Vallès

Localització en el mapa
Can Vila parc collserola
Masia documentada el 1336 com a Mas Moragues. El 1778, un tal Pau Bila hi va fer reformes, segons la inscripció que podem veure al portal. Ben conservada. Actualment d’ús agrícola i al costat hi ha una instal·lació hípica.
Municipi:  Sant Just Desvern

Localització en el mapa
Can Vilagut parc collserola
Situada al terme municipal de Molins de Rei. Masia datada el 1368 amb el nom de Raimon Ca Torra. Des del segle XV es coneix amb el nom actual. L’edifici va ser reformat el 1786 com ho confirma la inscripció del rellotge de sol que hi ha a la façana principal. Un notable exemplar de xiprer presideix l’entrada de la casa.
Municipi:  Molins de Rei

Localització en el mapa
Granja Can Llevallol parc collserola
Masia d’origen medieval, modificada i ben conservada. Magatzem contigu de grans dimensions de l’època modernista, amb funció agrícola-industrial, construït per l’arquitecte Josep Pujol i Brull el 1910.
Municipi:  Barcelona

Localització en el mapa
Torre del Bisbe parc collserola
Edifici esplèndid i de grans dimensions, situat a la vall de Sant Feliu de Llobregat. Construïda probablement al s. XII, sobre una torre de defensa. Golfes amb galeria d’arcs que corona les façanes sud i oest. A començaments del s. XIII pertanyia al bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou qui va cedir el terreny per construir al costat el monestir de Santa Margarida de Valldonzella. Actualment d'ús agrícola.
Municipi:  Sant Feliu de Llobregat

Localització en el mapa
Vil·la Joana parc collserola
Edifici construït l’any 1708 com a masia agrícola i conegut com amb el nom de can Ferrer. A l’era hi ha una pedra esculpida amb aquest nom i datada el 1743. L’edifici actual el construí la família Miralles, a mitjans del segle XIX, quan el va adquirir. Una gran mansió de tres plantes amb galeries a davant i darrere i una torre central. La façana principal presenta composició simètrica amb un porxo central de dues plantes i coronada amb una espadanya, sota la qual hi ha un rellotge amb la inscripció “Quinta Juana”. Al davant hi ha un pati tancat per un mur, amb dos portals d’accés, que el separa de l’era situada a un nivell més aixecat. Des del 1963 és la seu del Museu Verdaguer, dedicat a la memòria del poeta que hi morí l’any 1902, després d’una breu estada de 24 dies. Propietat de l’Ajuntament de Barcelona.
Municipi:  Barcelona

Localització en el mapa
Torre Negra parc collserola
Fortificació medieval, casa feudal de la Quadra de Vilanova, situada a l'entrada a la vall de Gausac. El seu orígen es remunta al segle XII, en un castell anomenat Ricardi, erigit en època de l'abat Ermengol i sembla que fou reconstruït entre els segles XIV i XV
Municipi:  Sant Cugat del vallès

Localització en el mapa

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.