A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/natura/pratssecs_sobreCAT.htm

Prats secs
Ambients forestals | Ambients de ribera | Ambients Aquàtics | Matollars i brolles | Prats | Ambients rupícoles | Espais humanitzats

ELS PRATS

 

El prat sabanoide d'albellatge ( Hyparrhenietum hirto-pubescentis ) el localitzem, bàsicament, al vessant barceloní que coincideix amb el solell de la serra. Aquesta formació vegetal és considerada, per la comunitat científica, com una irradiació de les sabanes africanes dins del mosaic mediterrani.

 

Aquest prat s'estructura en dos estrats herbacis ben diferenciats: un d'alt, que pot superar el metre d'alçada, dominat per l'albellatge (Hyparrhenia hirta) , i un de més baix, que arriba fins a uns 30 cm , definit pel llistó ( Brachypodium retusum ), que pot ser molt dens i ocupar tots els espais lliures. A més, hi són corrents altres espècies, com el fonoll ( Foeniculum vulgare ), la ruda ( Ruta chalepensis ) i la ginesta ( Spartium junceum ).

 

Aquests ambients oberts són àrees de gran interès ecològic, com ho demostra la fauna que hi viu, malgrat que a primer cop d'ull poden semblar espais empobrits per la manca d'arbres.

 

Anys enrere, el prat d'albellatge s'estengué pels vessants assolellats a causa de la tala de les zones boscoses. Durant força anys es van utilitzar per a la pastura d'ovelles i cabres, raó per la qual els pastors cremaven periòdicament les mates i els arbusts que hi creixien. En desaparèixer la pastura, es va iniciar la regeneració de la vegetació llenyosa, que ha estat, en general, força reeixida. Actualment, s'observa una clara relació entre la distribució d'aquests prats i la freqüència dels incendis que es produeixen a la zona.

.

 

Les espècies més freqüents (cliqueu per ampliar)

 

La fauna

 

La fauna dels prats

Primer de tot, cal esmentar la presència d'un invertebrat de gran interès. Es tracta concretament d'un ortòpter, és a dir, una llagosta anomenada Brachycrotaphus tryxalicerus característica de les sabanes africanes i que, fora de la península Ibèrica, a Europa només trobem a l'illa de Sicília.

 

També té interès la presència d'un heteròpter, una xinxa de camp, Vibertiola cinerea , igualment lligada a aquests ambients i escassament distribuïda.

 

Dins del grup dels vertebrats, lògicament aquests ambients oberts tenen un interès especial per als rèptils, animals ectoterms, és a dir, que depenen d'una font externa de calor per mantenir l'activitat. Els prats i les brolles són els ambients més colonitzats per les sargantanes: la sargantana ibèrica ( Podarcis hispanica ), i més específicament la sargantana cuallarga ( Psamodromus hispanicus ). Les serps més freqüents són la serp blanca ( Elaphe scalaris ) i la colobra verda ( Malpolon monspessulanus ).

 

Els ocells més propis són el bitxac ( Saxicola torquata ), que podem observar parat dalt d'una branca que fa servir de talaia, el trist ( Cisticola juncidis ) i la garsa ( Pica pica ). Igual que a les brolles, a l'hivern són freqüents els estols d'ocells fringíl·lids.

 

 

 

     

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.