A -- a

Recerca

 


El requisit essencial de la recerca al parc és generar informació útil per a la gestió. La recerca es va iniciar, l’any 1987, des del programa de coneixement i gestió de la fauna del Servei de Medi Natural. El programa ha aprofundit en tots els àmbits que tenen a veure amb la conservació i la millora dels recursos faunístics de Collserola. Posteriorment, i coincidint amb l’obertura al parc de l’Estació Biològica, l’any 2003 es van començar a desenvolupar altres programes de recerca d’àmbit més ampli, bàsicament d’ecologia forestal i ecologia del paisatge.

 

Les línies de treball que emmarquen aquest programa són:

Estudi i seguiment (monitoring) de la fauna, amb l’objectiu de millorar el coneixement de les espècies i dels seus requeriments relacionats amb l’estat dels hàbitats, la detecció de les problemàtiques i la valoració en el decurs del temps de la tendència global de les poblacions amb relació a la gestió feta.

Elaboració de propostes de gestió a partir de les dades de seguiments faunístics que ens permeten saber quins són els processos ecològics dels hàbitats. També s’han desenvolupat línies específiques per conèixer la resposta dels ecosistemes a les pertorbacions «naturals» (incendis, nevades, etc.) o a les derivades d’intervencions sobre el medi.

Divulgació i sensibilització. A més de la informació i la difusió mitjançant els canals habituals de comunicació del Consorci, s’ha participat en nombrosos fòrums de caire científic i divulgat

 

 

2. Ecologia del paisatge

S’han incorporat els coneixements sobre la gestió de la fauna, adquirits durant tots aquests anys, en el marc de la conservació i la gestió inherent a les grans problemàtiques ambientals del parc:

efectes d’infraestructures

fragmentació d’hàbitats  

connectivitat ecològica

Així mateix, es va iniciar una línia referida als estudis de flora i vegetació i la seva relació amb els canvis en el paisatge.

Tota aquesta tasca ha tingut una significació especial ja que ha estat la base de les memòries justificatives per tirar endavant la declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i les dues reserves integrals: Can Balasc-Rierada i la Font Groga.

 


Recerca al Parc Natural de la Serra de Collserola 1983-2013
Síntesi dels estudis i treballs realitzats

Editors: Dr. Carles Barriocanal (*), Dr. Martí Boada (*), Lluís Cabañeros (**), Heleni Munujos
Compilació de l'edició: Sara Fraixedas (*)
(*) Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA); (**) Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Setembre 2014


Descarregar document complet Format pdf. 412 pàgines. 6 Mb


INDEX

Collserola, fa escola 5

Presentació 6

Introducció 7

Estudis de l'avifauna 1987 - 2013 9

Estudis d'herpetologia 1998 - 2013 87

Estudis de mamífers 1992 - 2013 101

Estudis d'ictiofauna 2002 - 2009 207

Estudis malacològics 2001 - 2011 213

Estudi dels insectes 1997 - 2013 221

Estudis sobre la flora 1987 - 2013 313

Altres estudis 1986 - 2013 363

 

Si voleu aprofundir en el contingut d'algun dels estudis els podeu consultar al Centre de Documentació i Recursos Educatius del Parc (CDRE)

Correu-e: cdre@parccollserola.net

Pàgina: http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/cdre


La contaminació lumínica al parc natural de collserola. Avaluació i recomanacions
S.G.M. Consultora de Servicios Globales Medioambientales
Maig 2013

Descarregar arxiu pdf

Estudi del potencial d'aprofitament forestal del Parc Estudi del potencial d’aprofitament forestal al Parc Natural de la Serra de Collserola
Mireia Banqué i Casanovas
Jordi Vayreda i Duran

CREAF

Descarregar arxiu pdf 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

MAPA WEBCONTACTEAVISOS LEGALS

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.