A -- a

http://www.parcnaturalcollserola.cat/html/gestio/consorci_sobreCAT.htm

Serveis tècnics del Parc

Els Serveis Tècnics del Consorci s’organitzen en quatre serveis sota el comandament directe de la Gerència.

 

Gerència
 

La Gerència és la responsable del comandament directe del personal i dels serveis del Consorci. La Gerència també és la responsable de les següents unitats administratives:

 

La Secció d’Informació Territorial i Urbanisme és la responsable de donar suport als usuaris de les aplicacions implantades i de la incorporació de noves versions de productes cartogràfics digitals, així com de la gestió de les tecnologies de la informació en general i de les comunicacions telefòniques:
 

Els àmbits de gestió són els següents:


- L’àmbit de SIG (Sistema d’Informació Geogràfica).
- L’àmbit d’informàtica

 

L’assessoria jurídica és la responsable de donar suport jurídic al Consorci, tant a nivell intern (serveis del Consorci) com a nivell extern (entitats locals i altres institucions) .
 

Els àmbits de gestió són els següents:
 

- Urbanisme i control del planejament (PEPCo, PEIN i Xarxa Natural 2000 )
- Patrimoni
- Tramitació jurídica
- Defensa judicial


 

Servei d’Administració i Contractació

El Servei d’Administració i Contractació és el responsable del funcionament del Consorci, amb l’objectiu de facilitar els procediments administratius per tal que es puguin assolir les funcions finalistes dels altres serveis.
 

Els àmbits de gestió són els següents:


- Econòmic, gestió de recursos humans i contractació
- Acció administrativa
- Arxiu
- Oficina del Registre


 

Servei de Medi Natural

El Servei de Medi natural és el responsable de la conservació i actuació sobre els sistemes naturals.
 

Els àmbits de gestió són els següents?

- Prevenció d’incendis
- Gestió forestal i agrícola
- Gestió de la fauna, estudis i Estació Biològica del Parc de Collserola
- Vigilància del planejament
- Manteniment d’infraestructures, àrees de lleure i senyalització


 

Servei de Projectes i Obres

El Servei de Projectes i Obres és el responsable de realitzar les intervencions encaminades a mantenir, consolidar i optimitzar el funcionament de les infraestructures i equipaments del parc, actuant en el medi natural (camins i itineraris) com en edificacions i instal•lacions que donen servei als visitants.
 

Els àmbits de gestió són els següents:


- Projectes
- Obres i manteniment

 

Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental

Aquest Servei és el responsable de desenvolupar el Projecte d’Educació Ambiental del Parc que té com a finalitat explicar el sentit de la conservació del Parc i de la natura en general a fi d’aconseguir, de tots i cada un dels ciutadans, el coneixement i la sensibilitat que les garanteixin. Aquest camí cap a la sostenibilitat es porta a terme mitjançant les següents línies de gestió:


- Informació i comunicació
- Formació i capacitació
- Promoció de la participació
- Investigació i avaluació
- Regulació i control de l’ús públic
 

Els centres del Parc són els punts neuràlgics per a coordinar i dinamitzar les línies de gestió que es concreten en múltiples programes d’activitats, projectes d’actuacions, publicacions, etc.


- Centre d’Informació del Parc
- Can Coll CEA
- Aula de can Balasc
 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l'Església, 92. 08017 Barcelona. T: 932 803 552

CONTACTEAVIS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) de tercers per recollir informació estadística sobre les consultes rebudes. Si segueixes navegant, considerem que ho acceptes.