Barraques de vinya a Collserola 1 #icobarraca 1 Can Calopa 1 Barcelona barraques parc collserola Tipologia: Marge d'argila
Estat: Terres a l'interior
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0629022,41.4298096,0
#icobarraca 1 Can Vilà 1 Sant Just Desvern barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Nomès resta la base
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0817699,41.3990479,0
#icobarraca 1 Ca n'Oliveres 1 Sant Just Desvern barraques parc collserola Tipologia: Planta circular en un marge
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0772636,41.4001160,0
#icobarraca 1 Can Coscoll 1 Sant Just Desvern barraques parc collserola Tipologia: Planta circular en un marge
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0669265,41.3905830,0
#icobarraca 1 Can Coscoll 2 Sant Just Desvern barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resta la base
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0666149,41.3931198,0
#icobarraca 1 Can Coscoll 3 Sant Just Desvern barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta la base
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0656571,41.3936996,0
#icobarraca 1 Font del Broll 1 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0713587,41.4013596,0
#icobarraca 1 Font del Broll 2 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0686567,41.4003868,0
#icobarraca 1 Font del Broll 3 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Balma tancada pel frontal
Estat: Petites esllavissades
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0698249,41.4003792,0
#icobarraca 1 Font del Broll 4 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0720813,41.3999634,0
#icobarraca 1 La Salut 1 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Excavada al marge
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0556769,41.3937874,0
#icobarraca 1 La Salut 2 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten 2 parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0580645,41.3934860,0
#icobarraca 1 La Salut 3 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Excavada al marge
Estat: Bo. Deixalles a l'interior
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0557666,41.3921890,0
#icobarraca 1 Can Ferriol 1 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Marge de pedra seca
Estat: Bo. Llinda trencada
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0635619,41.4086952,0
#icobarraca 1 Can Ferriol 2 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Restaurada octubre 2008
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0607257,41.4045105,0
#icobarraca 1 Can Ferriol 3 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Restaurada octubre 2008
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0602844,41.4061432,0
#icobarraca 1 Can Ferriol 4 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular amb contraforts
Estat: Restaurada octubre 2009
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0584400,41.4062805,0
#icobarraca 1 Can Ferriol 5 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Marge de pedra seca
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0581968,41.4066696,0
#icobarraca 1 Can Ferriol 6 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0622220,41.4047890,0
#icobarraca 1 Can Ferriol 7 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Marge de pedra seca
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0573304,41.4061775,0
#icobarraca 1 Can Ferriol 8 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta 1 paret
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0614440,41.4047470,0
#icobarraca 1 Sanson 1 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten 2 parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0545146,41.4065056,0
#icobarraca 1 Sanson 2 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten 2 parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0560193,41.4055595,0
#icobarraca 1 Sanson 3 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Falta el sostre
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0566697,41.4045906,0
#icobarraca 1 Sanson 4 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0582139,41.4028587,0
#icobarraca 1 Sanson 5 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de els parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0586660,41.4024620,0
#icobarraca 1 Sanson 6 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0517824,41.4069748,0
#icobarraca 1 Sanson 7 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0590265,41.4018288,0
#icobarraca 1 Cerdanet 1 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0506473,41.4001541,0
#icobarraca 1 Cerdanet 2 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0503447,41.3994141,0
#icobarraca 1 Cerdanet 3 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Balma
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0494184,41.3984566,0
#icobarraca 1 Cerdanet 4 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta rectangular
Estat: Resta la base
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0487244,41.3991699,0
#icobarraca 1 Cerdanet 5 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta la base
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0491850,41.4001350,0
#icobarraca 1 Cerdanet 6 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta la base
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0494914,41.4006233,0
#icobarraca 1 Torre Abadal 1 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0486708,41.4080582,0
#icobarraca 1 Torre Abadal 2 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0469780,41.4056282,0
#icobarraca 1 Torre Abadal 3 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta rectangular
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0478539,41.4054565,0
#icobarraca 1 Torre Abadal 4 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0462420,41.4013977,0
#icobarraca 1 Torre Abadal 5 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Bo. Petites esllavissades
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0509722,41.4058762,0
#icobarraca 1 Torre Abadal 6 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0510950,41.4046249,0
#icobarraca 1 Torre Abadal 7 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0502222,41.4058685,0
#icobarraca 1 Torre Abadal 8 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Marge de pedra seca
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0502336,41.4070435,0
#icobarraca 1 Torre Abadal 9 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0473840,41.4077263,0
#icobarraca 1 Ca n'Albareda 1 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Petites esllavissades
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0435150,41.4008713,0
#icobarraca 1 Ca n'Albareda 2 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten dues parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0441291,41.4010773,0
#icobarraca 1 Ca n'Albareda 3 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0445528,41.4013405,0
#icobarraca 1 Ca n'Albareda 4 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Petites esllavissades
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0414155,41.4015961,0
#icobarraca 1 Can Canaris 1 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Petites esllavissades
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0406938,41.4033203,0
#icobarraca 1 Can Capellans 1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta rectangular
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0362210,41.4041710,0
#icobarraca 1 Can Capellans 2 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Bo. Petites esllavissades
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0374246,41.4043388,0
#icobarraca 1 Can Capellans 3 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Volta de canó
Estat: Falta paret frontal i posterior
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0372224,41.4051819,0
#icobarraca 1 Can Capellans 4 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Bo. Petites esllavissades
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0368843,41.4049072,0
#icobarraca 1 Can Capellans 5 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0360947,41.4063034,0
#icobarraca 1 Can Capellans 6 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resta la base
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0356634,41.4059334,0
#icobarraca 1 Can Capellans 7 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resta la base
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0349691,41.4053574,0
#icobarraca 1 Can Salat 1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta circular amb corona
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0397019,41.4321785,0
#icobarraca 1 Can Planes 1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resta la base
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0295413,41.4306068,0
#icobarraca 1 Can Planes 2 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Excavada al marge
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0280106,41.4287682,0
#icobarraca 1 Can Planes 3 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0256689,41.4284630,0
#icobarraca 1 Can Planes 4 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten 2 parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0294278,41.4248352,0
#icobarraca 1 Ca n'Amigonet 1 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resta la base
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0284455,41.4359169,0
#icobarraca 1 Ca n'Amigonet 2 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta rectangular
Estat: Resten 3 parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0290556,41.4364281,0
#icobarraca 1 Can Puig 1 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Falta sostre i una part lateral
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0208192,41.4332047,0
#icobarraca 1 Can Puig 2 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Bo amb un forat al sostre
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0213614,41.4325294,0
#icobarraca 1 Puig Madrona 1 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Bo amb un forat al sostre
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0157733,41.4502716,0
#icobarraca 1 Puig Madrona 2 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Falta el sostre
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0154924,41.4499893,0
#icobarraca 1 Puig Madrona 3 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Esllavissat un lateral
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0165505,41.4453659,0
#icobarraca 1 Puig Madrona 4 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Falta el sostre
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0163443,41.4458160,0
#icobarraca 1 Puig Madrona 5 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Marge de pedra seca
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0156877,41.4458656,0
#icobarraca 1 Puig Madrona 6 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Falta el sostre
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0149548,41.4459610,0
#icobarraca 1 Can Perera 1 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Excavada al marge
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0093565,41.4448128,0
#icobarraca 1 Can Perera 2 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Excavada al marge
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0109646,41.4477768,0
#icobarraca 1 Can Barba 1 Sant Cugat del Vallès barraques parc collserola Tipologia: Excavada al marge
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0305271,41.4613914,0
#icobarraca 1 Turó Mulei 1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0382917,41.4085579,0
#icobarraca 1 Ca n'Oliveres 2 Sant Just Desvern barraques parc collserola Tipologia: Planta circular en un marge
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0764463,41.3987427,0
#icobarraca 1 Can Solanes 1 Sant Just Desvern barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0723145,41.3970375,0
#icobarraca 1 Can Coscoll 4 Sant Just Desvern barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Bo amb pintades
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0659156,41.3914833,0
#icobarraca 1 Can Coscoll 5 Sant Just Desvern barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0644407,41.3927116,0
#icobarraca 1 Can Coscoll 6 Sant Just Desvern barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0682373,41.3955307,0
#icobarraca 1 Font del Broll 5 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0694921,41.4001465,0
#icobarraca 1 Font del Broll 6 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0692236,41.4006042,0
#icobarraca 1 Font del Broll 7 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Excavada al marge
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0767972,41.4015083,0
#icobarraca 1 Can Ferriol 9 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Marge de pedra seca
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0625868,41.4068375,0
#icobarraca 1 Can Ferriol 10 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Restaurada el gener de 2012
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0630856,41.4054260,0
#icobarraca 1 Can Ferriol 11 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0640328,41.4060745,0
#icobarraca 1 Sanson 8 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0576050,41.4048500,0
#icobarraca 1 Torre Abadal 10 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0465121,41.4049721,0
#icobarraca 1 Torre Abadal 11 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten 3 parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0460546,41.4051132,0
#icobarraca 1 Can Canaris 2 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Marge de pedra seca
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0438783,41.4059792,0
#icobarraca 1 Can Canaris 3 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0436890,41.4049225,0
#icobarraca 1 Can Canaris 4 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0439403,41.4064255,0
#icobarraca 1 Can Canaris 5 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0436492,41.4068413,0
#icobarraca 1 Can Canaris 6 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0438299,41.4077263,0
#icobarraca 1 Can Canaris 7 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0442913,41.4081078,0
#icobarraca 1 Can Canaris 8 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0431738,41.4082108,0
#icobarraca 1 Can Canaris 9 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Falta part del sostre
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0444760,41.4063797,0
#icobarraca 1 Can Ribes 1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0428748,41.4161644,0
#icobarraca 1 Can Barça 1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Resten les 4 parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0410020,41.4188232,0
#icobarraca 1 Riera del Molí 1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta quadrada
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0138433,41.4244919,0
#icobarraca 1 Riera del Molí 2 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Resta part de les parets
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0138242,41.4264984,0
#icobarraca 1 Ca n'Amigonet 3 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Restaurada. Octubre 2013
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0270922,41.4373436,0
#icobarraca 1 Les Escletxes 1 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta circular
Estat: Bo. Petites esllavissades
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0233274,41.4422607,0
#icobarraca 1 Can Maimó 1 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Planta rectangular
Estat: Falta el sostre
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0090606,41.4504776,0
#icobarraca 1 La Salut 4 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Aixopluc
Estat: Excavada al marge
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0589800,41.3955421,0
#icobarraca 1 Font Fresca 1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Aixopluc
Estat: Excavada al marge
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0388501,41.4254799,0
#icobarraca 1 Les Escletxes 2 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Cabana
Estat: Planta circular
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0189900,41.4431458,0
#icobarraca 1 Can Rabella 1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Ruïnes
Estat: Planta quadrada
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0226400,41.4260979,0
#icobarraca 1 Cal Neger 1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Cabana
Estat: Planta quadrada
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0225000,41.4234314,0
#icobarraca 1 Can Rabella 2 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Ruïnes
Estat: Planta circular
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0247900,41.4255180,0
#icobarraca 1 Can Rabella 3 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Aixopluc
Estat: Excavada al marge
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0240300,41.4250793,0
#icobarraca 1 Can Rabella 4 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Aixopluc
Estat: Excavada al marge
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0256500,41.4252434,0
#icobarraca 1 Can Messeguer 1 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Aixopluc
Estat: Excavada al marge
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0642099,41.4015427,0
#icobarraca 1 Sanson 9 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Ruïnes
Estat: Planta quadrada
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0572300,41.4021072,0
#icobarraca 1 Sanson 10 Sant Feliu de Llobregat barraques parc collserola Tipologia: Ruïnes
Estat: Planta quadrada
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0570099,41.4033508,0
#icobarraca 1 Castellciuró1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Cabana
Estat: Planta circular
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0331500,41.4111214,0
#icobarraca 1 Castellciuró2 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Cabana
Estat: Planta circular
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0309801,41.4082832,0
#icobarraca 1 Sant Pere Romaní 1 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Ruïnes
Estat: Planta quadrada
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0319099,41.4050713,0
#icobarraca 1 Sant Pere Romaní 2 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Ruïnes
Estat: Planta quadrada
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0321801,41.4053421,0
#icobarraca 1 Sant Pere Romaní 3 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Ruïnes
Estat: Planta quadrada
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0325799,41.4055824,0
#icobarraca 1 Sant Pere Romaní 4 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Ruïnes
Estat: Planta quadrada
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0322399,41.4059372,0
#icobarraca 1 Sant Pere Romaní 5 Molins de Rei barraques parc collserola Tipologia: Ruïnes
Estat: Planta quadrada
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0315101,41.4059143,0
#icobarraca 1 Ca n'Amigonet 4 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Ruïnes
Estat: Planta circular
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0240200,41.4353905,0
#icobarraca 1 Ca n'Amigonet 5 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Ruïnes
Estat: Planta quadrada
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0236900,41.4353218,0
#icobarraca 1 Can Puig 3 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Aixopluc, Balma
Estat: Bo
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0183799,41.4339218,0
#icobarraca 1 Can Puig 4 El Papiol barraques parc collserola Tipologia: Cabana
Estat: Planta circular
Barraques de vinya de Collserola logo collserola ]]>
2.0184200,41.4309120,0