Informacions dels itineraris al voltant del CI 1 #CI 1 ]]> Passejada per les fonts - Punt 1,,0 #CI 1 ]]> Passejada per les fonts - Punt 2,,0 #CI 1 ]]> Passejada per les fonts - Punt 3,,0 #CI 1 ]]> Passejada per les fonts - Punt 4,,0 #CI 1 ]]> Passejada per les fonts - Punt 5,,0 #CI 1 ]]> Passejada per les fonts - Punt 6,,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 1,015,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 2,016,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 3,017,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 4,018,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 5,019,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 6,020,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 7,021,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 8,022,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 9,023,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 10,024,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 11,025,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 12,026,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 13,027,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 14,028,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 15,029,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 16,030,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 17,025,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 18,024,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 19,023,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 20,031,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 21,032,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 22,033,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 23,034,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 24,035,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau - Punt 25,036,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 1,015,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 2,040,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 3,017,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 4,018,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 5,019,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 6,020,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 7,045,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 8,046,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 9,047,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 10,048,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 11,049,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 12,050,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 13,051,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 14,052,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 15,053,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 16,054,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 17,055,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 18,056,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 19,057,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 20,058,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 21,059,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 22,060,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 23,061,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 24,062,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 25,063,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 26,064,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 27,065,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 28,066,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 29,067,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 30,068,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 31,069,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 32,026,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 33,027,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 34,028,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 35,029,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 36,030,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 37,025,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 38,024,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 39,023,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 40,031,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 41,032,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 42,033,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 43,034,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 44,035,0 #CC 1 ]]> Passejada pel Torrent de Can Codonyers i tornada per la Font de Sant Pau - Punt 45,036,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 1,088,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 2,089,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 3,090,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 4,091,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 5,092,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 6,093,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 7,094,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 8,095,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 9,096,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 10,097,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 11,098,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 12,099,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 13,100,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 14,102,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 15,101,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 16,102,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 17,100,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 18,099,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 19,098,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 20,103,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 21,104,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 22,105,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 23,106,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 24,107,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 25,108,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 26,109,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 27,110,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 28,111,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 29,112,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 30,113,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 31,114,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 32,115,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 33,116,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 34,117,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 1,090,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 2,117,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 3,116,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 4,082,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 5,081,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 6,080,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 7,079,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 8,078,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 9,077,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 10,076,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 11,075,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 12,074,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 13,073,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 14,072,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 15,027,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 16,028,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 17,029,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 18,030,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 19,025,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 20,024,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 21,023,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 22,031,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 23,032,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 24,033,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 25,034,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 26,035,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 27,036,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 28,086,0 #CC 1 ]]> Passejada a la font de Sant Pau passant pel Torrent de Can Cerdà - Punt 29,085,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 1,088,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 2,089,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 3,090,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 4,091,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 5,092,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 6,093,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 7,094,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 8,095,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 9,096,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 10,097,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 11,098,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 12,099,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 13,100,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 14,102,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 15,101,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 16,102,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 17,100,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 18,118,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 19,119,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 20,120,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 21,121,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 22,122,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 23,123,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 24,124,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 25,125,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 26,126,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 27,127,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 28,128,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 29,129,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 30,130,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 31,131,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 32,132,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 33,133,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 34,134,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 35,135,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 36,109,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 37,110,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 38,111,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 39,112,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 40,113,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 41,114,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 42,115,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 43,116,0 #CC 1 ]]> Passejada fins al Puig de la Guàrdia, Can Canaletes i tornada pel Torrent de Can Coll - Punt 44,117,0