Àrea de lleure de la Salut de Sant Feliu Àrea de lleure de Sant Pere Màrtir Àrea de lleure de Santa Creu d'Olorda Àrea de lleure de Santa Maria de Vallvidrera Àrea d'estada de la Font de la Budellera Àrea d'estada de Castellciuró Àrea d'estada del Terral Àrea d'estada de Can Cuiàs Àrea d'estada de la Font Muguera Àrea d'estada de Torre Baró Àrea de lleure del Torrent de Can Coll