Masies a Collserola 1 #masia_gris 1 Ca la Gòrdia Molins de Rei masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.03081774711609,41.4023933410645,0 #masia 1 Ca n'Abadal Sant Feliu de Llobregat Es tracta d'una construcció formada per una torre medieval del segle X, preromànica, de planta quadrada i formada per pedres irregulars, i una masia annexa del segle XVIII. Tots dos elements estan molt integrats. De la torre es diu que fins el segle XIII era coneguda com a Torre Gallifa. Actualment encara es conserva un dels seus murs originals en una alçada de planta i pis, tot i que se sap que originàriament tenia 5 pisos La paret que es conserva està construïda amb pedra irregular i, al pis més alt, conserva una de les finestres de la construcció original, en forma aproximadament d'arc ferradura. La construcció annexa del segle XVIII és de porta rectangular amb teulada a doble vessant, de planta baixa i planta pis amb golfes. A la planta baixa hi ha en posició central una porta en arc de mig punt flanquejada per dues finestres. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.04736495018005,41.4029808044434,0 #masia 1 Ca n'Albareda Sant Feliu de Llobregat Situada en el Torrent del Duc, al terme de Sant Feliu de Llobregat. Masia datada a mitjan del segle XVI. Conserva el seu aspecte original de planta basilical, amb un pis, golfes i un cos central sobrealçat. La porta és adovellada amb arc de mig punt i les finestres conserven les llindes i brancals de pedra. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.04211926460266,41.3996200561523,0 #masia_gris 1 Ca n'Amigó del Clot Sant Feliu de Llobregat masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.04307818412781,41.4043121337891,0 #masia_gris 1 Ca n'Amigonet El Papiol masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.02561688423157,41.4350662231445,0 #masia_gris 1 Ca n'Aranguren (Illescas) Molins de Rei masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.05231070518494,41.4294204711914,0 #masia_gris 1 Ca n'Estisora Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.11109042167664,41.4216041564941,0 #masia_gris 1 Ca n'Oliveres Sant Just Desvern masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.07811903953552,41.3979911804199,0 #masia 1 Can Balasc Barcelona La primera referència del cognom Balasc, a Collserola, és de l’any 1562. La masia va ser reformada el 1769 segons la inscripció de la llinda de la porta. A la façana principal hi ha dos elements d’interès arquitectònic: un portal d’arc de mig punt adovellat i, al damunt, una finestra gòtica d’arc lobulat. Actualment és la seu de l’Estació Biològica del Parc i del Mòdul de Recuperació de la fauna salvatge. La rehabilitació es va portar a terme entre els anys 1994 i 2000. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.07788038253784,41.4300880432129,0 #masia_gris 1 Can Barba Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.02782940864563,41.4592704772949,0 #masia 1 Can Baró Sant Just Desvern Masia datada des del segle XVII amb diferents canvis de  noms: maset de don Francisco Taverner (1681), lo maset del senyor comte de Darnius (1738) i, posteriorment, lo maset de don Benardino Taverner (1739). A partir de 1774 la casa consta com a can Baró, la família dels masovers que vivien a la casa des de començaments del segle. El 2007, l’Ajuntament de Sant Just Desvern i el Consorci del Parc de Collserola van signar un conveni de col·lboració per recuperar la masia. La finca agroforestal és propietat del municipi. La família que es fa càrrec de les tasques de masoveria, des de fa molts anys, manté l’activitat agrícola. Els darrers mesos s'ha dut a terme la seva restauració. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09150791168213,41.3992233276367,0 #masia 1 Can Bell Sant Cugat del Vallès Masia d'estructura clàssica, de planta quadrangular, amb planta baixa, pis i coberta a doble vessant. El parament de la construcció tot i que en alguns punts apareix arrebossada, està fet de paredat mix, alternant maons i pedres on es detecten un bon nombre de reformes. al façana de devant destaca la porta d'entrada amb un carreu amb inscripció a sobre, així om la finestra renaixentista d'acurada decoració. Al damunt del portal d'entrada hi ha una llosa amb la inscripció "Domine-Bell de Mas Sanctus-Abe Maria Purisssima", envoltant una creu buidada a la pedra amb cercols al final dels braços (creu "pomé") i que sembla que porta la data de 1525. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09081125259399,41.4557685852051,0 #masia 1 Can Bofill Molins de Rei Edifici format per diversos cossos adossats i disposats a mig vessant amb la planta baixa semisoterrada per tal d'adaptar-se a la topografía. A llevant, i per la part posterior de ta casa, hi ha el camí en un estrat més elevat que aquesta, i a ponent hi ha una terrassa esglaonada a base de murs de contenció de pedra amb jardí, hort i una bassa. Tot el conjunt resta clos per un mur amb dues portalades d'accés, una a nord i l'altra a sud. El cos principal consta de planta balxa i pis amb l'accés principal pel nivell superior de la terrasa a través d'un porxo. A sud, hl ha una capella adossada amb portal de línies historicistes i al damunt s'aixeca una torre de base quadrada, a manera de campanar, de tres plantes rematada per merlets en cantonada. Aquesta torre és envoltada de tres magnífiques palmeres i es configura com una fita visual dins l'entorn. Les cobertes són de teula àrab a dos vessants excepte la capella i la torre que són amb terrat. Façanes estucades amb morter de calç amb masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.04255318641663,41.4110336303711,0 #masia 1 Can Borrell Sant Cugat del Vallès La masia està situada a la vall de Sant Medir, antigament coneguda com a vall de Gausac, just quan la vall s’obre cap a la plana del Vallès. A l’època medieval, el mas es convertí en lloc obligat de parada per la seva situació en el camí de Sant Cugat a Barcelona. La masia actual fou construïda entre els segles XVII i XVIII. El pas d'excursionistes i gent va fer que es comencessin a servir esmorzars i begudes i, en vistes de l'èxit es convertí en la casa restaurant que és avui. Encara es manté l’activitat agrícola. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.11232972145081,41.4584693908691,0 #masia_gris 1 Can Borrull Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.07683444023132,41.4352951049805,0 #masia 1 Can Bosquets Sant Cugat del Vallès Masia referenciada per primer cop al s. XI com a Mas Felidia. Situada a la zona de La Floresta, en el municipi de Sant Cugat del Vallès. La masia actual fou construïda el 1880 i la capella annexa el 1650. Va ser reformada i restaurada el 1992. La casa està coronada per una torre i presenta una magnífica aparença. Actualment d’ús agrícola i residencial. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.06676554679871,41.4368972778320,0 #masia 1 Can Bova Sant Cugat del Vallès Masia tradicional i únic exemple que es troba al terme municipal de Sant Cugat del Vallès de masia de planta centralitzada. La finca consta d'un volum principal, més uns cossos auxiliars annexats posteriorment a la façana est, corresponents a la petita capella dedicada a la verge del Roser que fou edificada l'any 1910. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09412860870361,41.4396896362305,0 #masia_gris 1 Can Calders Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09952354431152,41.4723815917969,0 #masia_gris 1 Can Calopa de Baix Molins de Rei masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.05333852767944,41.4383735656738,0 #masia 1 Can Calopa de Dalt Barcelona La finca de Can Calopa està situada al nord-oest del municipi de Barcelona, en l'enclavament del terme travessat per la carretera de Vallvidrera a Molins de Rei. La masia conserva elements tardo-gòtics, del segle XVI, alguns de gran interès artístic com la finestra del primer pis o les restes de la llinda del balcó. El cognom Calopa apareix documentat per primer cop el 1662. Al 2001 l’Ajuntament de Barcelona, propietari de la finca, va posar en marxa el projecte del Celler de Can Calopa destinat a l’elaboració de vi amb denominació d’origen Barcelona. Al 2008 es va iniciar un nou Projecte Refós de Centre Vinícola-Agrícola de recerca i social. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.06151652336121,41.4293670654297,0 #masia_gris 1 Can Campderrós o Salat Molins de Rei masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.03645372390747,41.4343223571777,0 #masia 1 Can Campmany Molins de Rei Masia de notables dimensions ben emplaçada en un petit contrafort del torrent de Santa Creu d’Olorda. Coneguda anteriorment com a Mas Botella o Mas Ferriol. És una antiga masia de planta basilical, recentment restaurada. Actualment funciona com a restaurant. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.04989528656006,41.4270439147949,0 #masia_gris 1 Can Campreciós Molins de Rei masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.05366039276123,41.4363632202148,0 #masia_gris 1 Can Canaletes Cerdanyola del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.14211440086365,41.4798698425293,0 #masia_gris 1 Can Canaris Sant Feliu de Llobregat masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.03967428207397,41.4040603637695,0 #masia 1 Can Candeler Sant Just Desvern Masia datada al 1435 amb el nom de Torre Camosa. Des del 1670 rep el nom de Can Candeler. El conjunt està format per la masia i la masoveria adossada en posició ortogonal a la façana principal. Els dos edificis consten de planta baixa, pis i golfes. Destaca el portal adovellat de punt rodó de la masia i la finestra, de la façana lateral de la masoveria, d’estil gòtic geminada amb un esvelt pilar on es recolzen dos arcs lobulats. Actualment, és propietat de l’Ajuntament de Sant Just Desvern en virtut d’un conveni que ha establert amb els propietaris. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.07928800582886,41.3902664184570,0 #masia_gris 1 Can Capellans Molins de Rei masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.03305864334106,41.4009323120117,0 #masia 1 Can Carbonell Sant Just Desvern Típica masia catalana, datada el segle XIII. L’actual propietari conserva el document més antic referent a la masia, un pergamí escrit en llatí, datat del 1251. Es pot considerar l’única casa de Sant Just Desvern que ha anat passant de pares a fills sense canviar de família ni de nom. Ha sofert diverses ampliacions i remodelacions al llarg dels segles. Un lledoner centenari de grans proporcions presideix el pati. Actualment l’agricultura només s’hi practica de forma residual quedant els antics conreus com a terres de pastura. Dins el mas hi ha un restaurant. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.08618497848511,41.3998527526855,0 #masia_gris 1 Can Cases Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09843993186951,41.4344711303711,0 #masia 1 Can Castellví Barcelona Edificació a la qual s'accedeix mitjançant un pati tancat i formada per diversos cossos fruit de les succesives ampliacions. El cos principal presenta planta baixa i pis i coberta de teula a dues vessants i carener perpendicular a la façana principal. Aquesta orientada a migdia, presenta portal en arc rodó adovellat de pedra i al damunt una finestra del primer pis emmarcada de pedra. Cal destacar el rellotge de sol, sobre el qual hi ha la data de 1571, i els bancs de pedra adossats a la paret. A la part posterior hi ha l'era que conté una placa de pedra enrasada al paviment amb la inscripció: "Pera Campresios 1850" masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.08179855346680,41.4202995300293,0 #masia 1 Can Catà Cerdanyola del Vallès Casa pairal senyorial originària del s. XVIII, situada en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès. Fou reformada el 1910 per P. Gil, tant l’interior com la façana tenen un caire noucentista. Esplèndids jardins de traçat clàssic dissenyats per l’arquitecte Leopoldo Gil i Nebot. Actualment té un ús agrícola i senyorial. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.15030145645142,41.4701690673828,0 #masia_gris 1 Can Cerdà del Bosc Cerdanyola del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.12454700469971,41.4601364135742,0 #masia_gris 1 Can Codina Cerdanyola del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.14196705818176,41.4738769531250,0 #masia_gris 1 Can Codonyers Cerdanyola del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.10783505439758,41.4752120971680,0 #masia 1 Can Coll Cerdanyola del Vallès Gran i bella masia del s. XVI, reformada i ampliada posteriorment. Casa senyorial, amb capella i altres edificis annexos que no li han fet perdre el seu caràcter rural. Durant més de quatre-cents anys ha anat transformant la seva fesomia en funció de les necessitats de l’època. El conjunt fou restaurat el 1992. Propietat pública. Actualment és la seu del Centre d'Educació Ambiental del Consorci del Parc de Collserola. Situada prop de Cerdanyola del Vallès. Àrea de lleure propera. Obert al públic els diumenges i festius de 9h30 14h30. Alberga un petit museu del món rural. Veure informacions masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.12448620796204,41.4734268188477,0 #masia 1 Can Cortès Sant Cugat del Vallès Masia de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a dos vessants i el carener paral·lel a la façana principal. A l'interior conserva elements constructius originals com ara embigats de fusta i paviment de cairons. Es tenen notícies des de l'any 1545. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.10569357872009,41.4294471740723,0 #masia 1 Can Coscoll Sant Just Desvern Edifici format per un cos principal al qual s'hi ha adossat la masoveria, a la part posterior, i un petit cos destinat a quadra, a un costat. L'edifici principal té tres cossos de planta i pis: un de central coronat per cornisa i merlets i, dos de laterals, més alçats, acabats superiorment per una cornisa en corba. La primera referència és un document del segle XIII masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.07000541687012,41.3912086486816,0 #masia_gris 1 Can Cuiàs Sant Just Desvern masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.08971309661865,41.4082984924316,0 #masia_gris 1 Can Cussó Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.05221080780029,41.4500312805176,0 #masia_gris 1 Can Cuyàs Sant Feliu de Llobregat masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.04478788375854,41.3950538635254,0 #masia 1 Can Domènec El Papiol Conjunt d'edificacions situades entorn de l'era i d'un barri tancat per alts muros amb una portalada d'accés datada el 1909. L'edifici principal consta de planta baixa, pis i golfes amb coberta de teula àrab a dues vessants i carener paral·lel a la façana principal. Cal destacar un molí de vent, situat a 100 metres del mas, format per una estructura metal·lica muntada sobre un petit edifici de planta quadrada rematat per una cornisa i terrat de terracota. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.01964139938354,41.4582214355469,0 #masia_gris 1 Can Farrés Molins de Rei masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.04473233222961,41.4120063781738,0 #masia 1 Can Fatjó Sant Just Desvern Antiga masia datada des del 1310 com a Mas Reia o Rella que va anat canviant de nom fins el 1690 que apareix amb el nom actual. Els canvis de nom no van respondre a canvis de propietaris sinó al fet que eren pubilles les que van heretar el mas. És un edifici de grans dimensions amb cossos annexos. La façana principal té un portal adovellat de punt rodó, finestres gòtiques i un rellotge de sol. Destaca una gran palmera al davant de l’entrada. Es va fer una remodelació total, a principis dels anys 90. Actualment tés un ús residencial. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.08961248397827,41.4015769958496,0 #masia_gris 1 Can Ferrer (Sant Joan Salerm) Cerdanyola del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.15327215194702,41.4489974975586,0 #masia_gris 1 Can Ferriol Sant Feliu de Llobregat masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.06493139266968,41.4101905822754,0 #masia_gris 1 Can Flo Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09125065803528,41.4390296936035,0 #masia 1 Can Gelabert Sant Just Desvern Edifici de planta irregular format per diversos cossos. L'edifici principal consta de planta baixa i pis. Portal adovellat i dues finestres, una de les quals és lobulada de caire gòtic. A la part posterior hi ha l'era que conserva els cairons originals. La primera notícia de la família Gelabert és del novembre de l'any 1379. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.06538224220276,41.3858413696289,0 #masia_gris 1 Can Gener Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.13329625129700,41.4255599975586,0 #masia_gris 1 Can Graner Molins de Rei masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.03084373474121,41.4118156433105,0 #masia_gris 1 Can Gravat Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.10568070411682,41.4289398193359,0 #masia 1 Can Jané Sant Cugat del Vallès Masia molt reformada. Està formada per diverses edificacions amb accés a través d'un barri. El cos principal consta de planta baixa, pis i golfes amb coberta a dues vessants. Destaca la galeria d'arcs ogivals amb barana de terracota que ocupa les golfes de les façanes sud-est i sud-oest. Masia que ha tingut diversos noms i que l'any 1526 la família "Gener" ja s'hi havia establert. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.11764717102051,41.4445495605469,0 #masia 1 Can Llevallol Barcelona Edificació aïllada formada per diversos cossos que presenta planta baixa i pis, amb accés per la part superior a través d'un pati o era tot aprofitant el desnivell del terreny. Amb coberta a una i dues aigües sense cap element destacable. Forma part d'un conjunt format per dues construccions, la masia i la granja (antiga vaqueria), situades a uns 50 metres de distància l'una de l'altra. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09297943115234,41.4101181030273,0 #masia_gris 1 Can Llobet Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.06825280189514,41.4498329162598,0 #masia_gris 1 Can Llonc Cerdanyola del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.15083932876587,41.4673614501953,0 #masia_gris 1 Can Llosas Cerdanyola del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.15203452110291,41.4576263427734,0 #masia 1 Can Maimó El Papiol Casa pairal formada per un conjunt d'edificacions que tanquen un barri o pati d'accés amb una gran portalada en arc carpanell. El cos principal consta de planta baixa, pis i golfes amb coberta de teula àrab carener perpendicular a la façana principal. Tant el portal com les obertures del primer pis estan emmarcades amb pedra i amb les llindes datades en 1668, el balcó central, i 1602, la finestra de la dreta. Situada a la cantonada sud-est i unida a l'edifici principal per una pèrgola hi ha una capella dedicada a la mare de Déu del Carme. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.00774168968201,41.4522323608398,0 #masia_gris 1 Can Mallol Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.07082700729370,41.4186325073242,0 #masia 1 Can Mandó Barcelona Masia formada per dos cossos amb dos portals i dues finestres. Teulat a dos vessants. La casa és esmentatada l'any 1808, ja que hi van tenir lloc fets relacionats amb la guerra de la Indepedència. La casa passà al pare de les propietàries actuals i net d'en Jacint, Julià Gibernet. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.11332392692566,41.4202156066895,0 #masia 1 Can Masdeu Barcelona El primer edifici fou construït, el segle XVII, sobre unes runes romanes i es reconstruí com a convent a començaments del segle XX. A partir de 1906, es va convertir en un hospital de leprosos amb el nom de Sant Llàtzer que es va tancar i abandonar el 1971 quan, al costat mateix, es va construir un nou hospital que no ha funcionat mai. Actualment és un centre social ocupat, residència i hort comunitari.  La majoria de diumenges s’obre el centre social i es fan activitats relacionades amb ecologia, activisme i autogestió, en les que participen un elevat nombre de persones. És propietat de la Fundación Hospital de Sant Pau i està gestionat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Arquebisbat. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.15749454498291,41.4457550048828,0 #masia 1 Can Merlés Sant Just Desvern La referència més antiga que se'n té és un pergamí de l'any 1419. Can Marlès fou edificada per Josep Massana, mercader i ciutadà de Barcelona, que també tenia en propietat el mas de Can Sagrera, cap a finals del segle XVI. Els Massana la mantingueren fins el 1660 passant després a mans d'en Josep Marlès. L'any 1968 la va comprar una societat per convertir-la en la seu d'un club de tennis. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.08584594726563,41.4038619995117,0 #masia_gris 1 Can Messaguer Sant Feliu de Llobregat masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.06485557556152,41.4019546508789,0 #masia_gris 1 Can Messeguer Sant Feliu de Llobregat masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.06468415260315,41.4020500183105,0 #masia_gris 1 Can Modolell Molins de Rei masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.05442118644714,41.4367637634277,0 #masia 1 Can Monmany Sant Cugat del Vallès Masia ubicada al peu del Puigmadrona, en el terme de Sant Cugat del Vallès. El nom era Mas Brunet, fins el1639 que la va adquirir la família Monmany. Poc a poc van anant comprant altres propietats, com el Mas Roig, Can Canyelles, etc. i ampliant l’hisenda. El segle XIX va ser l’època de màxima esplendor, amb l’elaboració de vins, xampanys i oli que exportaven a França. Fou en aquesta època que en Francesc Olivé i Monmany va realitzar les obres d’ampliació, construint la torre central amb rellotge, la capella, les torretes de defensa, etc. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.03248667716980,41.4510726928711,0 #masia_gris 1 Can Moragues Esplugues de Llobregat masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09550094604492,41.3855743408203,0 #masia 1 Can Padrosa Sant Just Desvern Masia ubicada al terme municipal de Sant Just Desvern. Documentada des del 1077, data que està gravada a la dovella central de l’arc de la porta. Es coneixia com a Can Puig de les basses perquè hi havia basses i un molí fariner. L’edifici actual és de començaments del segle XV, i des del 1509 es coneix amb aquest nom. Amb finestres gòtiques al primer pis i un rellotge de sol a la façana principal. Té un cos annex amb una gran galeria amb arcades. La façana ha estat restaurada de forma molt acurada. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.07742500305176,41.3936080932617,0 #masia 1 Can Pahissa Sant Feliu de Llobregat La masia Can Pahissa és un conjunt arquitectònic de diferents edificis que s’han anat afegint en funció de les necessitats de cada època i es situa en un coster sobre la línia del tren. Actualment l’edifici està molt deteriorat per un gran incendi que va patir i altres incidències que s’han anat succeint de manera que no s’hi pot viure. Es tracta d’una masia de tradició principalment ramadera i d’agricultura de secà tot i que la humitat de la riera que té al costat permet que al seu entorn hi hagi petites hortes i una vegetació variada amb lianes i canyes. Actualment hi ha principalment bosc i els propietaris se’n cuiden de petits horts i arbres fruiters. Està documentada des del Segle XVI, quan Onofre Pahissa va donar el seu cognom a la finca, i va pertànyer a la mateixa família fins que el 1915 la Manuela Pahissa Marquet la va passar als Marquet, que són els actuals propietaris. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.03642940521240,41.4011459350586,0 #masia_gris 1 Can Parellada Sant Feliu de Llobregat masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.06243205070496,41.4019660949707,0 #masia_gris 1 Can Pasqual Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.08157157897949,41.4170989990234,0 #masia_gris 1 Can Pasqual Masoveria Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.08019590377808,41.4166450500488,0 #masia_gris 1 Can Perera El Papiol masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.00589990615845,41.4435119628906,0 #masia 1 Can Planes Molins de Rei Edifici format per dos cossos juxtaposats de planta rectangular amb coberta de teula a dos vessants. Els seus orígens són del segle XIII i al llarg del temps a sofert diverses transformacions. A l'altra banda del camí s'observa una gran bassa de planta triangular amb resclosa que esta connectada amb un aqueducte d'uns 50 metres de llarg. Al davant de l'era hi ha les restes d'un antic molí que s'utilitzava per bombejar l'aigua del reg i conduir-la als horts. Al costat de l'aqueducte hi ha una capelleta o oratori dedicat a Sant Wenceslau. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.02928256988525,41.4282035827637,0 #masia_gris 1 Can Portell (Ca N'amigó) Molins de Rei masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.05419921875000,41.4185447692871,0 #masia_gris 1 Can Puig Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.11776399612427,41.4354591369629,0 #masia 1 Can Rabella Molins de Rei Edifici de planta baixa i pis amb accés a través d'un barri on se situa l'era. La coberta és a dos vessants,de teula àrab i ràfec amb imbricacions, anb caracter perpendicular a la façana principal. Té els orígens al segle XV i a sofert transformacions a través dels anys i avui dia és un restaurant. Cal destacar-hi una edícula amb una representació de la Moreneta en ceràmica a l'esquerra del balcó. Al mateix nivell de l'era hi ha una terrassa aixecada sobre pilars que resta com penjada sobre la riera de Vallvidrera. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.02014541625977,41.4264755249023,0 #masia 1 Can Ribes Molins de Rei Masia situada en el camí antic de Santa Creu d’Olorda a Molins de Rei. Datada per primer cop el 1329. La família Riba que donà el nom a la masia, va viure des de començaments del segle XIV. Al segle XVII, en casar-se la pubilla, la masia canvia de nom i passa a anomenar-se d’en Ribes de les Heures. És un edifici de dues plantes amb un rellotge de sol a la façana i un banc de pedra. Hi ha un gran pati d’accés on a la dreta s’alça una altra construcció que fou la masoveria i, actualment, és la vivenda dels nous propietaris. Ha sofert una recent restauració, conservant l’estil original. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.04609560966492,41.4150810241699,0 #masia_gris 1 Can Rius Montcada i Reixac masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.15977096557617,41.4505805969238,0 #masia_gris 1 Can Rocamora Molins de Rei masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.05279207229614,41.4299240112305,0 #masia 1 Can Roldan Sant Just Desvern Edifici en planta format pel cos principal de la masia i un afegit a ponent, destinat a quadra. El primer consta de planta baixa i pis amb coberta de teula àrab a dues vessants. Façana principal orientada a migdia amb portal adovellat, rellotge de sol i tres finestres a la façana principal. Al llarg del temps ha tingut diverses denominacions i la primera referència és de l'any 1308. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.06714630126953,41.3874282836914,0 #masia_gris 1 Can Santfeliu del Camí Sant Feliu de Llobregat masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.03612709045410,41.3978309631348,0 #masia 1 Can Santoi Molins de Rei Edifici format per dos cossos que configuren un barri on hi ha una bassa. El cos principal presenta coberta de teula àrab a dues vessants amb carener perpendicular a la façana de migdia. A la façana est hi ha restes d'una finestra medieval tapiada. La primera referència de Can Santoi, llavors anomenat Mas Moragues, es troba en un document de l'any 1345. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.04776787757874,41.4350700378418,0 #masia_gris 1 Can Serra Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.05989146232605,41.4161376953125,0 #masia_gris 1 Can Solanes Sant Just Desvern masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.07171797752380,41.3947639465332,0 #masia_gris 1 Can Tano Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.11816859245300,41.4254913330078,0 #masia 1 Can Tintorer Molins de Rei Masia documentada des del segle XV amb diferents noms, Canalies de Miramat i Mas Major. Reformada el 1675 per Isidre Tintorer, tal com consta en la inscripció sobre la llinda de la finestra principal. Durant el segle XX es van fer diferents remodelacions. Actualment la casa funciona com a restaurant i hípica. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.04250693321228,41.4208145141602,0 #masia_gris 1 Can Torres Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.11350226402283,41.4302253723145,0 #masia_gris 1 Can Totxo Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.11597609519959,41.4217262268066,0 #masia 1 Can Valldaura Cerdanyola del Vallès Edificació aïllada de tipus basilical, formada per planta baixa, pis i golfes a la part central i planta baixa i pis als laterals. La coberta consisteix en teulada a dues vessants a la part central i a una vessant als laterals. Té el portal central de punt rodó i té una data pintada de 1888. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.13345289230347,41.4502830505371,0 #masia 1 Can Vila Sant Just Desvern Masia documentada el 1336 com a Mas Moragues. El 1778, un tal Pau Bila hi va fer reformes, segons la inscripció que podem veure al portal. Ben conservada. Actualment d’ús agrícola i al costat hi ha una instal·lació hípica. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.08478713035584,41.3986091613770,0 #masia 1 Can Vilagut Molins de Rei Situada al terme municipal de Molins de Rei. Masia datada el 1368 amb el nom de Raimon Ca Torra. Des del segle XV es coneix amb el nom actual. L’edifici va ser reformat el 1786 com ho confirma la inscripció del rellotge de sol que hi ha a la façana principal. Un notable exemplar de xiprer presideix l’entrada de la casa. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.03588676452637,41.4135704040527,0 #masia_gris 1 Casa del Guarda del Pantà de Vallvidrera Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09734129905701,41.4155960083008,0 #masia_gris 1 Ceip Els Xiprers Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.10216283798218,41.4198837280273,0 #masia_gris 1 El Rebassalet Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.10882878303528,41.4315185546875,0 #masia_gris 1 El Zero Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.10664296150208,41.4185829162598,0 #masia 1 Granja Can Llevallol Barcelona Magatzem contigu a la masia de can Llevallol de grans dimensions, d’època modernista, amb funció agrícola-industrial, construït per l’arquitecte Josep Pujol i Brull el 1910. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09335160255432,41.4106216430664,0 #masia_gris 1 Hotel Sant Jeroni Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.12795424461365,41.4305953979492,0 #masia_gris 1 L'elèctric Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09105420112610,41.4284629821777,0 #masia_gris 1 Mas de la Salut Sant Feliu de Llobregat masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.05725407600403,41.3952369689941,0 #masia_gris 1 Mas del Bosc Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09717607498169,41.4470176696777,0 #masia_gris 1 Mas Pins Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.07436990737915,41.4169540405273,0 #masia_gris 1 Mentora Alsina Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.12194347381592,41.4206123352051,0 #masia_gris 1 Residència Vista Rica Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.12606453895569,41.4309310913086,0 #masia_gris 1 Sol i Vida Sant Just Desvern masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.08784198760986,41.4087791442871,0 #masia_gris 1 Torre Bertran (Bones Hores) Cerdanyola del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.15619301795959,41.4638824462891,0 #masia 1 Can Carlets Barcelona Al Parc Natural de la Serra de Collserola i orientades directament al Mediterràni es conreen les mandarines ecològiques de Can Carlets. Es comercialitzen a través d'un sistema d'apadrinament d'arbres, es reparteixen a domicili i a una cadena de supermercats. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.13385462760925,41.4372100830078,0 #masia_gris 1 Torre Cendrera Sant Cugat del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.10550332069397,41.4707870483398,0 #masia_gris 1 Torre de Dalt o de Santa Margarida Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.07136726379395,41.4066886901855,0 #masia 1 Torre del Bisbe Sant Feliu de Llobregat Edifici esplèndid i de grans dimensions, situat a la vall de Sant Feliu de Llobregat. Construïda probablement al s. XII, sobre una torre de defensa. Golfes amb galeria d’arcs que corona les façanes sud i oest. A començaments del s. XIII pertanyia al bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou qui va cedir el terreny per construir al costat el monestir de Santa Margarida de Valldonzella. Actualment d'ús agrícola. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.06746959686279,41.4059219360352,0 #masia_gris 1 Torre Gresa Cerdanyola del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.12714648246765,41.4604530334473,0 #masia_gris 1 Torreblanca Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.18024754524231,41.4528656005859,0 #masia_gris 1 Torres Venecianes Cerdanyola del Vallès masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.12465739250183,41.4589042663574,0 #masia 1 Vil·la Joana Barcelona Edifici construït l’any 1708 com a masia agrícola i conegut com amb el nom de can Ferrer. A l’era hi ha una pedra esculpida amb aquest nom i datada el 1743. L’edifici actual el construí la família Miralles, a mitjans del segle XIX, quan el va adquirir. Una gran mansió de tres plantes amb galeries a davant i darrere i una torre central. La façana principal presenta composició simètrica amb un porxo central de dues plantes i coronada amb una espadanya, sota la qual hi ha un rellotge amb la inscripció “Quinta Juana”. Al davant hi ha un pati tancat per un mur, amb dos portals d’accés, que el separa de l’era situada a un nivell més aixecat. Des del 1963 és la seu del Museu Verdaguer, dedicat a la memòria del poeta que hi morí l’any 1902, després d’una breu estada de 24 dies. Propietat de l’Ajuntament de Barcelona. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.09980082511902,41.4197807312012,0 #masia_gris 1 Vila Paula Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.10951781272888,41.4072341918945,0 #masia_gris 1 Vila Rica Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.12629580497742,41.4311599731445,0 #masia_gris 1 Vila Turó del Mont Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.11401271820068,41.4159431457520,0 #masia_gris 1 Vista Rica Barcelona masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.12691283226013,41.4319458007813,0 #masia 1 Torre Negra Sant Cugat del vallès Fortificació medieval, casa feudal de la Quadra de Vilanova, situada a l'entrada a la vall de Gausac. El seu orígen es remunta al segle XII, en un castell anomenat Ricardi, erigit en època de l'abat Ermengol i sembla que fou reconstruït entre els segles XIV i XV. masia parc collserola Masies de Collserola logo collserola ]]> 2.10077595710754,41.4651603698730,0