Veure mapa en Google maps

Poblat ibèric de Ca n'Oliver Poblat ibèric de Ca n'Oliver

Jaciment arqueològic de grans dimensions, situat al barri de Montflorit de Cerdanyola del Vallès.

La cronologia del poblat en situa l’origen vers el 550 aC i l’abandonament definitiu cap al 300 aC.

Es tracta d’un lloc d’habitació fortificat, amb estructures conservades i restes de muralla.

En destaquen les restes d’escultures zoomorfes i la gran diversitat de formes ceràmiques d’importació i locals.

Més informacions: 

http://museucanoliver.cat/

Veure en mapa

Forn ibèric Forn ibèric

Construcció situada al municipi de Sant Cugat del Vallès, al costat de l’ermita de Sant Adjutori. Força ben conservat, és un testimoni del tipus de construcció per a la fabricació de peces ceràmiques en època antiga, destinat a la producció de teules i vaixella.

Se’n conserva la cambra de foc, gairebé quadrada, i un pilar aproximadament circular al centre que suporta una graella quadrada. També es pot veure la cambra de cocció, amb forats rectangulars alineats.

Cal situar-ne l’origen entre els segles I i II a C. Fou descobert l’any 1962 i reformat íntegrament l’any 2003.

Veure en mapa

Poblat ibèric de la Penya del Moro Poblat ibèric de la Penya del Moro

Restes de l'ocupació del turó pels laietans i ruïnes d'una fortificació medieval.

El poblat, de dimensió mitjana, formà part d'una xarxa de poblats establerts a diferents llocs de la serra com són: la Penya del Moro, el puig Madrona, el turó de Ca n'Oliver. El sistema constructiu es basa en l'excavació de la roca del turó per encaixar-hi les cases de planta rectangular.

Presenta dues fases d'habitació separades per un espai de temps en estat de desús. La primera és datada entre els anys 550 i 500 aC i la segona entre el 425 i 300 aC.

Més informacions: 

http://www.santjust.cat/arxiu/penya_moro.htm

Veure en mapa

Cova neolítica de la Torre Negra Cova neolítica de la Torre Negra

Jaciment arqueològic de caire funerari situat al cim del turó d’en Ricart o de la Torre Negra, prop de la rambla de Can Bell.

S’hi han trobat restes d’enterraments individuals, amb els corresponents aixovars i les osseres col·lectives, així com vasos campaniformes.

Més informacions: 

http://espeleobloc.blogspot.com.es/2013/07/les-coves-de-la-torre-negra.html

Veure en mapa

Santa Maria de Valldonzella Santa Maria de Valldonzella
Antic monestir cistercenc femení. Només en resta l'església romànica (documentada el 1175) d'absis quadrat i coberta, en part de vigues i en part de volta.

Veure en mapa

Castell Fortí Castell Fortí
Construcció militar d'origen incert (probablement bastida durant una de les guerres carlines), utilitzada com a polvorí. Està ubicat en un tossal del vessat barceloní. Només en queden restes.

Veure en mapa

Casino de la Rabassada Casino de la Rabassada
Inaugurat el juliol de 1911 el projecte va ser realitzat per l'arquitecte Andreu Audet puig el 1910. Es va construir al costat de l'Hotel de la Rabassada inaugurat el 1899. La sala de joc va ser tancada per imposició governativa l'any 1912 però les altres dependències, hotel, restaurant i atraccions van seguir fins a finals dels anys vint.

Més informacions: 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonablog/es/insolito/el-gran-casino-de-la-arrabassada

Veure en mapa

Sant Vicenç del Bosc Sant Vicenç del Bosc
Aquesta ermita era el centre de l'antiga vil·la de Cercèdol i estava situada en la vall de can Gordi (can Guàrdia de la Muntanya), la trobem citada a la documentació l'any 986. Amb la desamortització de l'any 1835 les imatges que si veneraven passaren a Can Bell, mas pròxim a la vil·la, on sembla que es perderen.

Veure en mapa

Pla de les Bruixes Pla de les Bruixes
El Pla de les Bruixes està situat al cim d'un turó de 80 m d'alçada, de forma allargassada, en el límit nord de la vila de Molins de Rei. Va ser trobat fortuïtament en eixamplar el camí de Sant Bartomeu de la Quadra. Cronològicament, se situa entre els anys 150-100 a.C i es tracta de les restes de dos dipòsits lacus amb paviment d'opus signinum, dues sítges tallades a la terrassa d'argila i una habitació rodona amb paviment de terra piconada.

Veure en mapa