Especial Tardor
Descoberta de la Riera de Vallvidrera
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA
Adults
0 €
Dissabte, 25 de setembre
LLOC: Davant restaurant de Can Castellví
HORA: de 10 a 13 h
Inscripcions a:
info@associaciohabitats.cat
Tel.: 93 421 32 16
Places limitades
Associació Hàbitats en col·laboració del Parc Natural de Collserola

Tothom al riu! Una matinal de formació en inspecció de rius. Es recomana portar calçat de muntanya i roba còmoda.