El desenvolupament amb caràcter col·lectiu, organitzat, professional o competitiu d’activitats esportives, culturals, educatives i/o de lleure requereix d’un tràmit previ de sol·licitud d’autorització. Alhora, l’ús privatiu de l’espai per a filmacions i sessions fotogràfiques també necessita d’una autorització prèvia.

Activitats esportives, turístiques, educatives i de lleure

1. Activitats organitzades amb vehicles motoritzats

2. Activitats a peu, amb bicicleta i/o cavall, organitzades per empreses i/o entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals, etc.)

3. Activitats en el medi natural dins l’horari nocturn.

4. Aplecs, romiatges, fires i festes organitzades per empreses i/o entitats amb o sense ànim de lucre (grups excursionistes, ajuntaments, agrupacions culturals,…)

5. Altres activitats que requereixin d’instal·lació d’equips o l’ocupació d’un espai de manera temporal.

En caràcter general el número mínim pel qual caldrà demanar autorització és de 30 participants.

Filmacions i sessions fotogràfiques

1. Gravacions i sessions fotogràfiques, realitzades per productores professionals amb ànim o sense ànim de lucre i per persones no professionals que impliquin una ocupació temporal de l’espai.

Omplir el formulari de sol·licitud, i enviar-lo al correu electrònic autoritzacions@parccollserola.net . Cal adjuntar la documentació tècnica requerida (imatges explicatives, localització, descripció, etc.) i, si és necessari, el recorregut o localització, preferiblement mitjançant “tracks” amb els formats més usuals.

Donat que les sol·licituds d’autorització necessiten d’una valoració de la seva adequació i un tràmit administratiu, cal fer arribar el formulari i la documentació amb una antelació mínima de trenta dies a la data de realització de l’activitat.

Les activitats al Parc Natural de la Serra de Collserola, s’autoritzen o informen en estricte compliment de les competències de l’òrgan gestor del parc i sens perjudici de les autoritzacions que puguin correspondre a altres organismes i a particulars. Podeu consultar les ORDENANCES DEL PARC per tal de conèixer la normativa que regula les activitats al Parc Natural.

Entre l’1 i el 31 d’agost no està operatiu el tràmit de gestió d’autoritzacions. 

  • Per a aplecs i trobades (format .doc)
  • Per a caminades, curses i marxes (format .doc)
  • Per a pedalades (format .doc)
  • Per a activitats científiques i de recerca (format .doc)
  • Per a filmacions i actes de promoció (format .doc)