La regulació de la caça és una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, que fixa les espècies d’aprofitament cinegètic, els períodes de veda, aprova els plans tècnics de gestió de les àrees privades de caça (APC), autoritza les batudes de senglar i tot el que fa referència a l’activitat cinegètica.

Tanmateix des de l’inici del Parc, l’òrgan gestor i les administracions concernides han treballat vers una regulació restrictiva de la caça a Collserola per tal de garantir la conservació de la fauna i, alhora, evitar situacions de risc i de conflicte amb els habitants i els cada cop més nombrosos usuaris del Parc

Documentació oficial:

Dia Tipus * ZCC Collserola Baix Llobregat ZCC Collserola – Vallès Occidental
Sant Just
Desvern
Sant Feliu
de Llobregat
Molins de Rei El Papiol Cerdanyola
del Vallès
Sant Cugat
del Vallès
Octubre
dj. 10 Menor x x x x x x
ds. 19 Major x
dj.24 Menor x x x x x x
ds. 26 Major x x
Novembre
dj. 7 Menor x x x x x x
ds. 9 Major x x
ds. 16 Major x x
dj. 21 Menor x x x x x x
ds. 23 Menor x x x x x x
ds. 30 Menor x x x x x x
Becada x x x x x x
Desembre
dj. 5 Menor x x x x x x
dj.12 Menor x x x x x x
ds. 14 Major x x
dj. 19 Menor x x x x x x
ds. 21 Major x x
ds. 28 Menor x x x x x x
Becada x x x x x x
Gener
ds. 4 Menor x x x x x x
dj. 9 Menor x x x x x x
ds. 11 Major x x
ds. 18 Major x x
dj. 23 Menor x x x x x x
ds. 25 Menor x x x x x x
Becada x x x x x x
Febrer
ds. 1 Menor x x x x x x
dj. 6 Menor x x x x x x
ds. 8 Major x x
dj. 13 Menor x x x x x x
ds. 15 Major x x

23/11/2019 – Autorització excepcional per caçar espècies cinegètiques per danys a l’agricultura, ramaderia i silvicultura a la Zona de Caça Privada de Can Ferrer