El proppassat 9 d’abril i en el marc de les activitats de la Festa del Parc Natural de la Serra de Collserola, es va obrir al públic el circuit Running DIR – Collserola.

Aquest circuit, de 9 km de longitud, cobreix el tram del passeig de les Aigües entre Sant Pere Màrtir i la  plaça dels Maduixers, i disposa de la senyalització i el mobiliari adient per a la pràctica del “running”.

El projecte s’ha realitzat en col·laboració amb el Grup DiR que es farà càrrec del manteniment de la senyalització del circuit i també dels consells per a la pràctica d’aquest esport que es trobaran a les fites i els senyals.

No serà la darrera iniciativa del Grup DiR al Parc ja que en un futur es preveu la senyalització d’itineraris de salut, així com la realització de diferents accions esportives i socioculturals.

compartir