Aquest és el títol de la 13a edició del màster 2012 – 2013 de “INTERVENCIÓ I GESTIÓ DEL PAISATGE” de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Organitzat pel Departament de Geografia de la UAB i sota la direcció de Francesc Muñoz, el  darrer mes de març s’ha dut a terme la 13ª edició d’aquest màster dedicat a estudiar i reflexionar sobre el vesant barceloní de la Serra de Collserola. COLLSEROLA FRANJA URBANA, porta com a subtítol “estratègies paisatgístiques i patrimonis emergents”. L’objectiu d’aquest workshop ha estat reflexionar sobre les característiques ambientals i els potencials patrimonials del paisatge límit entre la ciutat i el parc. Els treballs s’han reorientat vers el reconeixement dels trets distintius del paisatge i proposaran iniciatives de gestió del patrimoni ambiental, agroforestal i cultural.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha col·laborat activament en la seva organització i ha participat aportant continguts, desenvolupats pels propis serveis tècnics del parc i també a partir de les experiències configurades a l’esquema director de les portes de Collserola, promogut per l’Ajuntament de Barcelona.

Les reflexions i conclusions d’aquest màster, seran noves aportacions i reflexions per abordar l’estructuració i recuperació d’aquesta conflictiva zona de contacte i transició amb la ciutat.

 

CPNSC, 4 abril de 2013

compartir