Amb el títol "Afegint valors a les àrees metropolitanes" es realitzarà la jornada tècnica que conclourà el projecte “Periurban Parks” desenvolupat al llarg de tres anys de cooperació entre 14 socis d’onze estats europeus, i que se celebrarà a Florència el 25 d’octubre de 2012.

Amb la participació d’experts en planejament territorial, gestió pública, biodiversitat i desenvolupament sostenible, es posaran en comú  els resultats d’aquest projecte tot contrastant-los amb d’altres projectes europeus similars sobre qüestions que afecten al desenvolupament ambientalment respectuós de les ciutats.

Els espais naturals i rurals periurbans constitueixen importants infraestructures verdes de les ciutats que aporten una gran quantitat de beneficis i serveis ambientals que mitiguen desequilibris i fan que la ciutat sigui un indret més amable i saludable per viure i treballar, afavorint al mateix temps un desenvolupament competitiu i sostenible.

A part de l’intercanvi tècnic realitzat entre els socis d’aquest projecte i dels documents produïts durant les jornades de treball, s’han generat dos importants documents de síntesi: Peirurban Parks. Improving Environmental Conditions in Suburban Areas: Tool Kit & The Guide. En aquests materials s’aborda la creació i gestió d’un parc periurbà, amb exemples pràctics reals tot analitzant els obstacles i les bones pràctiques a seguir.

Més informació a: www.parcnaturalcollserola.cat/pages/fedenaturwww.fedenatur.org i www.periurbanparks.eu

compartir