Collserola és rica en elements patrimonials i així queda reflectit en el Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola on, en l’annex 3 de les seves Normes Urbanístiques es relacionen els 38 elements del patrimoni històric-artístic, 151 edificacions tradicionals, 13 edificacions dotacionals i 31 elements construïts d’interès.

Al costat d’aquest elements, gairebé tots creats per la mà de l’home, hi ha una sèrie d’elements més discrets i d’origen divers que formen part de la història i la tradició de la serra de Collserola i dels seus habitants des de temps immemorials. Així, les construccions de pedra seca varen ser uns elements molt importants per a l’aprofitament agrícola de la serra, però que degut a la transformació d’usos i costums de les explotacions agrícoles, lligat a un posterior abandonament dels camps, en molts casos es varen degradar, fins arribar a desaparèixer.

 Les construccions de marges de pedra seca són fàcilment observables en molts llocs de la serra, sobretot a la vessant del Llobregat, mentre que hi ha un altre element més rellevant, les barraques de vinya, de les quals encara en queden gairebé un centenar al Parc però en molts casos el seu estat és ruïnós. Dins de la finca pública de Can Ferriol, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, s’han censat 10 barraques de vinya, tres de les quals s’han restaurat en els darrers anys mitjançant conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat..

 En aquests moments, al Parc de Collserola tenim inventariades un centenar de barraques de vinya de les quals una quarta part són barraques de vinya de pedra seca i la resta són aixoplucs integrats a marges (tant de pedra com d’argila). La diversitat de formes constructives també és molt gran.

 Des de 2008, el Consorci compta amb la col·laboració del col·lectiu Voluntaris de Collserola en les tasques de catalogació i inventari de les barraques de vinya i amb els ajuntaments del terme municipal corresponent a l’hora de dur a terme la restauració que és a càrrec d’empreses especialitzades.

 Per més informació sobre aquests elements tant emblemàtics dels nostres paisatges us recomanem que consulteu el portal Wikipedra (wikipedra.catpaisatge.net) que va posar en funcionament l’Observatori del Paisatge de Catalunya el 2011 i on podreu introduir, visualitzar i consultar informació sobre les construccions de pedra seca de Catalunya.

 

compartir