Font de Can Ferriol

MUNICIPI: Sant Feliu de Llobregat
CONDICIONADA: