Font de la Maduixera

MUNICIPI: Barcelona
CONDICIONADA: SI

Situada a l’entrada del passeig de les Aigües, a la dreta del pla de les Maduixeres. L’aigua surt d’un broc al mur frontal de llicorella, va a parar a una cubeta metàl·lica quadrada que en omplir-se sobreeix superficialment per un perfil en angle. Disposa d’un espai empedrat tancat amb barana de ferro i un banc de fusta. Recuperada a partir de les restes d’un mur de llicorella amagat entre la vegetació i un tub del qual degotava un fil d’aigua. En arranjar-se de seguida va ser molt freqüentada, doncs servia per refrescar-se i estirar les cames després de fer esport pel Passeig de les Aigües. Malauradament ha estat molt de temps totalment seca. No obstant, al pla es va col·locar una font de xarxa per poder veure i refrescar-se.