Font d'en Canet

MUNICIPI: Barcelona
CONDICIONADA: SI

La font d’en Canet raja tot l’any i està situada al bell mig dels itineraris que enllacen la font de la Budellera amb el Centre d’Informació del Parc i l’àmbit d’estada de Santa Maria de Vallvidrera. Les seves aigües eren molt apreciades pels mals del fetge i de l’estòmac.