Font Muguera

MUNICIPI: Barcelona
CONDICIONADA: SI